Koronawirus: Uczelnie odwołują zajęcia i wyjazdy. Gdzie nie będzie zajęć? [LISTA]

2020-03-11 9:57
Kampus UwB Białystok
Autor: Uniwersytet w Białymstoku / uwb.edu.pl

Od wtorku w całej Polsce obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych. Odwoływane są wydarzenia rozrywkowe, kulturalne, sportowe i edukacyjne, w tym zajęcia w placówkach oświaty. Rektorzy uczelni w Białymstoku zdecydowali o tym, że przez najbliższy czas nie będą odbywały się wykłady dla studentów, odwołane zostają wyjazdy służbowe i konferencje, natomiast większość ćwiczeń będzie prowadzona inaczej niż zwykle. Które białostockie i podlaskie szkoły wyższe zdecydowały się na taki ruch? Szczegóły na ESKA.PL.

Koronawirus w Polsce. Czy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku odwołał zajęcia i wyjazdy?

We wtorek, 11 marca, Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Adam Krętkowski, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, zadecydował, że:

 • Odwołuje się wykłady dla studentów. Wykłady zostaną udostępnione w formie elektronicznej. Reszta zajęć odbywa się normalnie, choć ich forma może ulec zmianie
 • Zaleca się czasowe prowadzenie ćwiczeń klinicznych w formie seminariów.
 • Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych
 • Wstrzymuje się przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych.
 • Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 • Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.

Aktualizacja: Zgodnie z decyzją rządu, od 12 do 25 marca odwołane zostają zajęcia dydaktyczne na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Czy Uniwersytet w Białymstoku odwołał zajęcia i wyjazdy?

Na stronie UwB pojawił się we wtorek (11 marca) następujący komunikat:

Informujemy, że w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów studentów i pracowników UwB do następujących krajów: Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii. 

Ponadto władze UwB rekomendują rozwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przyjęcia gości zagranicznych (tj. studentów, praktykantów, naukowców, pracowników administracyjnych) w Uniwersytecie w Białymstoku.

Powyższe stanowisko wynika z rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Lista krajów, których dotyczą ograniczenia, będzie aktualizowana zgodnie z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ponadto rektor Uniwersytetu w Białymstoku rekomenduje rezygnację pracowników, doktorantów i studentów UwB z podróży krajowych, w szczególności jeśli wiążą się z udziałem w wydarzeniach o charakterze masowym.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Uniwerystecie w Białymstoku realizowane są bez zmian.

Koronawirus instrukcja postępowania

Koronawirus w Polsce. Czy Politechnika Białostocka odwołuje zajęcia i wyjazdy?

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce rektor Politechniki Białostockiej wydał zarządzenie określające zasady postępowania w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Zarządzenie nr 1084 weszło w życie 9 marca 2020 roku.

Dokument określa m.in. zasady organizacji imprez na terenie Politechniki Białostockiej. Wydarzenia o charakterze naukowym (kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy lub seminaria) oraz pozostałe przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez uczelnię w pierwszej połowie 2020 roku zostają przesunięte na późniejsze terminy. Dotyczy to szczególnie imprez o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także tych o zasięgu regionalnym, w których miało uczestniczyć co najmniej 100 osób. Pozostałe imprezy odbędą się zgodnie z planem, chyba że okoliczności związane z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 uniemożliwią ich przeprowadzenie.

Zarządzenie określa też zasady mobilności pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej. Wyjazdy, w szczególności poza granice kraju, oraz przyjazdy gości z zagranicy powinny być racjonalnie zweryfikowane przez przełożonych (w miarę możliwości odwołane lub przełożone). Ostateczną decyzję w sprawie wyjazdu pracowników, studentów i doktorantów PB poza granice kraju i przyjazdu gości z zagranicy podejmuje rektor.

Członkowie wspólnoty Politechniki Białostockiej, którzy powracają z wyjazdów służbowych lub prywatnych, szczególnie z rejonów zagrożonych występowaniem COVID-19 i w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, powinni bezwzględnie zastosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku tel. 698 145 904, do oddziału zakaźnego tel. 85 740 95 73 (dorośli) lub 85 745 06 97 (dzieci) albo na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590. W celu przeciwdziałania COVID-19 rektor może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Wszystkich członków wspólnoty Politechniki Białostockiej rektor zobowiązuje do bieżącego zapoznawania się i stosowania zaleceń zawartych w komunikatach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w informacjach zamieszczanych na stronie internetowej uczelni, dotyczących zagrożenia wystąpienia COVID-19.

Na terenie Politechniki Białostockiej już pojawiły się plakaty promujące prawidłową technikę mycia rąk oraz dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk – korzystajmy z nich, jako środka w profilaktyce zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Czy PWSZ w Suwałkach odwołuje zajęcia i wyjazdy?

W związku z dynamicznym rozwojem sytyacji epidemiologicznej związanej z koronowirusem 2019-nCoV zalecamy monitorowanie bieżących komunikatów GIS. Rektor PWSZ w Suwałkach odwołuje jednocześnie wszelkie wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów Uczelni, w tym związane z programem Erasmus+.

Koronawirus w Polsce. Czy PWSIiP w Łomży odwołuje zajęcia i wyjazdy?

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w krajach, w których wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV, informujemy, że stale śledzimy komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i stosujemy się do wszelkich zaleceń GIS.

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z rejonów, w których wystąpiły zachorowania spowodowane koronawirusem (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, same czują się dobrze, czują się zdrowe) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcją Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych. W takich przypadkach prowadzących zajęcia proszę o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka. Nieobecność na zajęciach, decyzją Rektora, będzie usprawiedliwiona na podstawie dokumentów potwierdzających podróż lub pobyt w regionie zagrożenia.

Na terenie wszystkich obiektów uczelni znajdują się specjalistyczne płyny dezynfekujące, a w pomieszczeniach sanitarnych polsko-angielskie instrukcje mycia rąk.

Koronawirus w Polsce. Najważniejsze informacje - sytuacja, objawy, potwierdzone przypadki [11.03.2020]

Koronawirus z Chin jest już w Polsce. Pierwszy potwierdzony przypadek ogłoszono u 65-latka z Zielonej Góry, który wrócił do naszego kraju z Niemiec. W województwie podlaskim uruchomiono stan podwyższonej gotowości, a także zakazano odwiedzin w szpitalach. Chcesz znać bieżącą sytuację związaną z koronawirusem w Polsce? Wiedzieć, gdzie się zgłosić, jeśli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy? Dowiedz się więcej z naszych artykułów:

Koronawirus z Chin w Polsce. Gdzie się zgłaszać? Lista szpitali i placówek

W związku z koronawirusem - objawami, podejrzeniami czy w celach profilaktycznych - w województwie podlaskim można zgłaszać się do następujących placówek:

 • Augustów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12
 • Bielsk Podlaski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowskiego 1
 • Hajnówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
 • Grajewo, Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 • Suwałki, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60
 • Łomża, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11
 • Białystok, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17
 • Białystok, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14

Koronawirus z Chin w Polsce. Co musisz wiedzieć?

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE