PIT 11

i

Autor: ESKA.pl / pixabay.com PIT 11

Zwolnienie z PIT - na czym polega i kogo obowiązuje? [INFORMATOR]

2022-03-16 12:18

Co oznacza zwolnienie z pit? Kto może z tego skorzystać? Na czym polega zwolnienie? O co chodzi z ulgą "bez PIT dla młodych"? Jeśli zadajecie sobie takie pytania, koniecznie zajrzyjcie do naszego informatora. Zebraliśmy tu wiadomości dotyczące najczęściej poruszanych kwestii.

Marzec i kwiecień to miesiące, w których Polki i Polacy składają swoje zeznania podatkowe. Rozliczenie się z fiskusem jest naszym obowiązkiem. Nic więc dziwnego, że w tym okresie pojawia się wiele zapytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z najczęściej poruszanych spraw jest zaś zwolnienie z pit. Z takiego rodzaju ulgi może korzystać wiele osób w naszym kraju. Na czym polega? Kogo obowiązuje? Co znaczy PIT na dziecko? Jakie zasady obowiązują w 2022 roku? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w dalszej części naszego artykułu. Dowiedzcie się tego, co najważniejsze w kwestii, jaką jest zwolnienie z PIT.

Przy Torze Wyścigów Konnych w Warszawie powstał mural dla Ukrainy

Zwolnienie z PIT - kogo obowiązuje?

Co kryje się pod popularnym w wyszukiwarkach internetowych hasłem zwolnienie z PIT? Chodzi o pomysł funkcjonujący na stronach rządowych jako bez PIT dla młodych. Dla kogo przeznaczona jest ulga młodych w PIT? Jej beneficjentami są osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. Począwszy od 2021 roku ulga przysługuje również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Obecnie z zerowego PIT korzysta około 2 mln. młodych pracowników i pracownic w Polsce.

Bez PIT dla młodych - na czym polega ulga?

Jak działa ulga ustanowiona w ramach wprowadzenia zerowego PIT dla młodych? Objęte są nią przychody z pracy, umów-zleceń oraz, od 2021 r., uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Ulga obowiązuje do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli limit nie zostanie przekroczony, młodzi podatnicy są zwolnieni z PIT.

Bez PIT dla młodych 2022 - czy zaszły jakieś zmiany?

Od 2021 r. z ulga dla młodych objęła również osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Od tamtego czasu nie wprowadzono żadnych nowości. Znaczy to, że Bez PIT dla młodych 2022 funkcjonuje tak, jak wcześniej - zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Ulga przestaje działać dopiero wtedy, gdy zarobki przekraczają limit 85 528 zł. Wówczas to opodatkowana zostanie nadwyżka.

PIT na dziecko - na czym polega ulga dla rodziców?

Innym popularnym hasłem poszukiwanym w sieci jest PIT na dziecko. W tym wypadku chodzi o tzw. ulgę prorodzinną zwaną też ulgą na dziecko. Prawo do niej przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziców zastępczych. Warunkiem jest uzyskanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (zarówno jako rezydent jak i nierezydent podatkowy).

PIT na dziecko nie jest ograniczony ilością dzieci. Znaczy to, że kwota odliczana od podatku przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia wymogi opisane w zasadach przyznawania ulgi. Limity dochodu pozwalające na skorzystanie z ulgi na dziecko przedstawiają się następująco:

  • 112 000 zł w przypadku, gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody obojga małżonków),
  • 112 000 zł w przypadku jeśli podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł w przypadku jeśli podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Na jakiej stronie rozliczyć pit?

Kończąc warto odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie - na jakiej stronie rozliczyć pit? Rozliczenie PIT online jest już od kilku lat standardem. Jest to bardzo proste i zajmuje kilka chwil. Wystarczy skorzystać z usługi Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. Wybieramy jeden ze sposobów logowania: 1. Login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna), 2. aplikacja mObywatel, 3. Dane autoryzujące (PESEL lub NIP i kwoty przychodu). Po zalogowaniu przeniesieni zostajemy do e-Urzędu Skarbowego gdzie wybieramy swój wypełniony automatycznie pit, akceptujemy go i klikamy "wyślij".

Źródło: podatki.gov.pl