Szkoła tylko dla zaszczepionych od września 2021? WYTYCZNE powrotu do szkół ujawnione!

i

Autor: TADEUSZ KONIARZ/REPORTER/EAST NEWS Szkoła tylko dla zaszczepionych od września 2021? WYTYCZNE powrotu do szkół ujawnione!

Szkoła tylko dla zaszczepionych od września 2021? WYTYCZNE powrotu do szkół ujawnione!

2021-08-04 9:23

Powrót do szkół od września 2021 wzbudza duże emocje. Jedni uważają, że nauka w nowym roku szkolnym powinna rozpocząć się zdalnie, a drudzy nie mają wątpliwości, że uczniowie powinni pojawić się w szkolnych ławkach. Wiele wskazuje na to, że właśnie taka będzie decyzja ministerstwa. Opublikowano wytyczne powrotu do szkół, a dokładniej zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Poznajcie je już teraz.

Spis treści

 1. Szkoła tylko dla zaszczepionych od września 2021?
 2. Szkoła WRZESIEŃ 2021 - powrót: WYTYCZNE
 3. Szkoła WRZESIEŃ 2021 - powrót: OGÓLNE WYTYCZNE

Szkoła tylko dla zaszczepionych od września 2021? Wytyczne powrotu do szkół niespodziewanie pojawiły się na stronie resortu edukacji. Jakie są wytyczne i powrotu do szkół wrzesień 2021? Zastanawiacie się, jak będzie wyglądać szkoła od września 2021? Ujawienie zasad bezpieczeństwa sanitarnego wiążę się z tym i wskazuje, że uczniowie pojawią się w szkolnych ławkach. Ministerstwo Edukacji przekazało, iż wytyczne powrotu do szkół 2021 zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Na stronie przekazano, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W zaleceniach pojawiły się zapisy związane z dezynfekcją, higieną, wietrzeniem, stosowaniem maseczek, a także zachowywania dystansu społecznego. Uczniowie mają obowiązek myć często ręce, ale również zasłaniać nos i usta, w czasie kichania. Nie należy dotykać oczu, nosa i ust. Ma to sprawić, że powrót do szkół 2021 będzie bezpieczny.

Julia Wieniawa w Radiu ESKA! Wielka radość gwiazdy z okazji premiery utworu Na Darmo

Szkoła tylko dla zaszczepionych od września 2021?

Szkoła tylko dla zaszczepionych? W ostatnim czasie pojawiało się wiele emocji, jeśli chodzi o temat szczepień wśród uczniów. Rodzice zastanawiali się, czy jeśli nie zaszczepią swojego dziecka, to nie będą mogli puścić go do szkoły. Jak wynika z wytycznych, które zaprezentowało ministerstwo edukacji, szczepienie nie będzie obowiązkowe. W ogólnych warunkach powrotu do szkół napisano: szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. W szkole od września 2021 należy przestrzegać poniższych wytycznych.

Szkoła WRZESIEŃ 2021 - powrót: WYTYCZNE

Uczniowie muszą przygotować się, że na początku września usłyszą szkolny dzwonek i będą musieli pędzić na lekcje w sali lekcyjnej. W sumie, jeśli chodzi o wytyczne powrotu do szkół 2021, pojawiło się 37. podpunktów dotyczących organizacji zajęć, 12. podpunktów związanych z higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz powierzni, 11. podpunktów związanych z gastronomią oraz 11. podpunktów, które pomogą w postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki. Wszystkie zapisy i wytyczne powrotu do szkół wrzesień 2021 znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji, a część ważnych zasad bezpieczeństwa podrzucamy poniżej:

 • Uczęszczanie na lekcje: Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Dezynfekcja przed wejściem do szkoły: Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 • Wejście do szkoły opiekuna: Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • Maseczki: Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie będą one obowiązkowe.
 • Zasady w salach lekcyjnych: W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 3. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 4. w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

Jaki powrót do szkół we wrześniu? Ministerstwo ma nowe pomysły

 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Własne przybory: Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Wietrzenie sali: Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • Czystość: Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Jedzenie w szkole: Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe - zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 • Jedzenie w sali lekcyjnej: w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
Sonda
Powrót do szkoły - czy chcesz od września wrócić do nauki stacjonarnej?

Szkoła WRZESIEŃ 2021 - powrót: OGÓLNE WYTYCZNE

 • Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
 • Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
 • Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
 • Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.