ZUS

i

Autor: Archiwum/Super Express

ZUS

ZUS przyznaje odszkodowania. Średnio aż 8391 zł! Kto może ubiegać się o pieniądze?

2024-04-26 15:06

ZUS przyznaje odszkodowanie za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Za każdy procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 1269 zł. Średnia kwota wypłacona przez Zakład to 8391 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

ZUS przyznaje jednorazowe odszkodowania

O jednorazowe odszkodowanie może starać się każdy pracownik legalnie zatrudniony i zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego ZUS, który uległ wypadkowi podczas pracy lub stwierdzono u niego chorobę zawodową. O odszkodowania w większości ubiegają ubezpieczeni zatrudnieni na etacie. Rzadziej świadczenia trafiają do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą bądź osób na umowach zlecenie, nie oznacza to jednak, że nie trafiają w ogóle. 

Od 1 kwietnia 2024 roku stawka wynosi 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dla porównania, w poprzednim okresie obliczeniowym było to 1269 zł. Stopień uszczerbku na zdrowiu wyrażony w procentach jest ustalany przez lekarzy orzeczników lub komisje lekarskie ZUS, najczęściej po zakończonym leczeniu pracownika.

Kwota odszkodowania wynosi średnio 8391 złotych

W 2022 r. oddziały ZUS w całej Polsce wypłaciły 42,6 tys. jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy bądź uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej, a wartość zrealizowanych przelewów wyniosła 294 mln zł.

Między styczniem a sierpniem 2023 roku przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania była wyższa, niż w tym samym czasie 2022 r. Rok temu ZUS przeciętnie wypłacał 7484 zł za jedno odszkodowanie, natomiast w tym roku to już 8391 zł.

W przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy świadczenie wynosi 22 212 zł. O pieniądze zasadniczo może ubiegać się każdy pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania pracy, z wyjątkiem zdarzeń, w których doszło do naruszenia przepisów BHP z umyślnej winy pracownika lub na skutek rażącego niedbalstwa.

Czy trzeba złożyć wniosek?

Żeby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Do wniosku konieczne będzie dołączenie protokołu powypadkowego oraz druku OL-9, wystawionego przez zakład pracy oraz wypełnionego przez lekarza.

Oto 10 najlepszych krajów do życia dla kobiet. Polska za Zimbabwe i Białorusią

"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę
Listen on Spreaker.