ZUS pieniądze

i

Autor: Bartlomiej Magierowski/East News

ZUS

ZUS może wypłacić ci prawie 30 tys. złotych. Trzeba tylko złożyć wniosek. Kto dostanie pieniądze?

2024-04-26 15:06

Bliscy zmarłego członka ZUS mogą oczekiwać wypłaty zgromadzonych na subkoncie środków, które zostaną podzielone zgodnie z obowiązującymi zasadami OFE. Przeciętnie, rodzina może spodziewać się wypłaty około 30 tysięcy złotych.

ZUS wypłaci ci prawie 30 tys. złotych. Trzeba tylko złożyć wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeśli ktoś ma subkonto w ZUS, to może wskazać osoby uprawnione do środków na nim zapisanych po swojej śmierci. Dyspozycję można zmienić w dowolnym momencie.

Dla niewtajemniczonych - subkonto jest częścią konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w ZUS. Subkonto jest prowadzone dla osób, będących członkami OFE oraz osób, które do OFE nie przystąpiły, ale urodziły się po 1968 r.

W przypadku osób, które nie mają umowy z otwartym funduszem emerytalnym, ZUS informuje o obowiązku złożenia oświadczenia o stosunkach majątkowych między współmałżonkiem i o tym, że można wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po śmierci. Brak takiego wskazania oznacza, że środki z subkonta wchodzą do masy spadkowej.

W przypadku śmierci osoby, która nie była w OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, Zakład, na podstawie złożonego wskazania, informuje uprawnionych do otrzymania środków o możliwości złożenia wniosku o wypłatę. 

- Środki na subkoncie są dzielone w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków - podaje ZUS. - Środki z subkonta zmarłego, które nie zostaną podzielone w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku - wchodzą do spadku.

Co istotne, nie trzeba korzystać z pośredników, aby otrzymać wypłatę z subkonta. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć wniosek. Odpowiednie formularze są dostępne na stronie internetowej Zakładu. Jak podaje ZUS, na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio około 29 tys. złotych

Wypłata środków z subkonta w ZUS dla członków OFE

- Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, podział środków zaczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki. Fundusz ma obowiązek zawiadomić ZUS. Zarówno o osobach, na rzecz których podzielił środki z rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od podziału - wyjaśnia ZUS.

Podział składek na subkoncie jest konsekwencją podziału środków w OFE. Po tym, jak do ZUS wpłynie zawiadomienie z funduszu emerytalnego, ZUS ma trzy miesiące na podział i wypłatę środków z subkonta.

Quiz. Defetyzm, bynajmniej, afront. Co drugi Polak nie wie, co znaczą te słowa. A ty?

Pytanie 1 z 12
Wiele osób błędnie używa słowa "bynajmniej". W którym z poniższych przykładów zostało użyte poprawnie?
Bynajmniej
"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę
Listen on Spreaker.