Kto może starać się o rentę szkoleniową?

i

Autor: pixabay.com

Finanse

ZUS pomaga w zmianie zawodu. Kto może starać się o rentę szkoleniową?

2024-05-06 8:54

Niewiele osób wie, że w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni zmienić zawód, możemy starać się o rentę szkoleniową z ZUS. Dzięki temu specjalnemu świadczeniu można odbyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę w nowym już zawodzie. Sprawdź, kto może starać się o rentę szkoleniową z ZUS i jakie warunki trzeba spełnić.

Renta szkoleniowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które z powodów zdrowotnych zostały zmuszone do zmiany zawodu. O rentę szkoleniową może starać się osoba spełniająca warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, która nie może kontynuować wykonywanej pracy, ale po przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowego zawodu chciałaby nadal być aktywna zawodowo.

- Gdy tracimy zdrowie i pracę w wieku 30, 40 lat, to jednak myśli się o przyszłości, w której istotne miejsce zajmuje praca, możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Warto, więc skorzystać z pomocy ZUS, żeby zyskać szansę na pozostanie na rynku pracy - mówi Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kto może starać się o rentę szkoleniową?

Rentę szkoleniową może otrzymać osoba, która utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie stan zdrowia pozwala jej uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwolą jej na powrót do aktywności zawodowej. O możliwości i celowości przekwalifikowania zawodowego orzeka lekarz orzecznik, który poza fizycznymi możliwościami organizmu, bierze pod uwagę także predyspozycje psychiczne osoby ubiegającej się o rentę szkoleniową, w tym m.in. jej motywację do nauki nowego zawodu i chęć kontynuowania aktywności zawodowej.

Osoba, której zostanie przyznana renta szkoleniowa może skorzystać z kursów przeszkalających. W tym celu ZUS kieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy, którego zadaniem jest znalezienie odpowiedniego dla danej osoby szkolenia przygotowującego do pracy w nowym zawodzie.

Przez jaki okres można pobierać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przyznawana jest zazwyczaj na 6 miesięcy i w tym czasie rencista powinien ukończyć kurs przeszkalający. Na wniosek starosty ZUS może wydłużyć jednak okres pobierania renty nawet do 36 miesięcy.

Podczas pobierania renty szkoleniowej nie można podjąć pracy. Jej zadaniem jest bowiem zapewnienie środków utrzymania osobom, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w celu powrotu do aktywności zawodowej. Podjęcie pracy oznacza, że dana osoba odzyskała zdolność do pracy i świadczenia nie potrzebuje.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa stanowi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2023 roku wynosi 1191,33 zł. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.

22-letnia motocyklistka doprowadziła do zderzenia z oplem. Szokujące nagranie z Lublina