MDK w Toruniu

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Dla dzieci i młodzieży

Trwają rekrutacje dzieci i młodzieży. Na młodych czekają Dom Harcerza i MDK w Toruniu

2024-05-17 7:45

Rozpoczął się nabór dzieci i młodziezy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia na rok szkolny 2024/2025 w MDK i OPPDH.

Ciekawa oferta programowa

Organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Miasta Toruń zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczna oferta Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza obejmuje m.in. zajęcia: komputerowe, muzyczne, plastyczne, taneczne, wokalne, rytmiczno-umuzykalniające, teatralne, twórcze, szachowe (lub robotykę), a także klub wolontariatu.

Z pełną ofertą placówek i zasadami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 można zapoznać się na stronie internetowej https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/torun

Od dnia poniedziałku 13 maja 2024 r. od godz.12:00 jest ona juz dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Wnioski przyjmowane będą do 29 maja 2024 r. do godz. 18.00.