ZUS wypłaca co miesiąc 300 złotych dodatku. Mało kto o nim słyszał

i

Autor: pixabay

ZUS

ZUS wypłaca co miesiąc 330 złotych dodatku. Mało kto o nim słyszał

2024-04-26 15:06

O tym świadczeniu mało kto słyszał. ZUS wypłaca co miesiąc dodatek w kwocie 300 złotych osobom, które prowadziły tajne nauczanie w czasie okupacji lub przed 1 września 1939 r. nauczały w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek za tajne nauczanie?

ZUS wypłaca co miesiąc 300 złotych dodatku

Poza emeryturami i rentami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca wiele innych świadczeń oraz dodatków, o których osoby uprawione mogły nie wiedzieć. Na liście dodatków wypłacanych przez ZUS znajduje się dodatek za tajne nauczanie, który jest skierowany do osób, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Aby otrzymać dodatek za tajne nauczanie, wystarczy złożyć w dowolnym oddziale ZUS wniosek o przyznanie dodatku wraz z zaświadczeniem właściwego kuratorium oświaty. Dokumenty można też złożyć za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Wymagane dokumenty można złożyć w dowolnym czasie, najlepiej bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Dodatek za tajne nauczanie. Ile wynosi? 

Jak czytamy na stronie internetowej ZUS, dodatek za tajne nauczanie od 1 marca 2024 roku wynosi 330,07 zł. Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Co ważne, osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, przysługuje tylko jeden dodatek - wyższy lub wybrany

Czy PPK zapewni nam godne emerytury?