ZUS NIE będzie odwiedzał sąsiadów i sprawdzał transakcji. Jest jedno ALE

i

Autor: freeimages.com/photographer/emsago-34318 Karta płatnicza

ZUS NIE będzie odwiedzał sąsiadów i sprawdzał transakcji. Jest jedno ALE

2021-10-07 9:06

Przedstawiciele ZUS nie będą odwiedzać sąsiadów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i prosić o informacje na ich temat. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy, o których pisaliśmy wcześniej nie dają ZUS wspomnianych możliwości kontroli zwolnień L4.

Nowe przepisy, które wynikają ze znowelizowanej 24 czerwca 2021 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r. i nie dają takich uprawnień ZUS. - Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat - wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. I dodaje: ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS. Jest jednak jedno ale. Jakie? W ustawie doprecyzowano kwestie związane z przekazywaniem informacji do zakładu. Trudniej będzie „wymigać” się od podawania potrzebnych i ważnych dla ZUS danych.

CZYTAJ TAKŻE: W przyszłym roku 1800 zł od państwa dla każdego, kto kończy 18 lat! Trzeba będzie je wydać na konkretny cel

ZUS NIE będzie odwiedzał sąsiadów i sprawdzał transakcji. Jest jedno ALE

W ustawie zostały natomiast doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek. Co to oznacza?  Żebrowski zwraca uwagę, że obecnie brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalanie prawa do zasiłków, ich terminową wypłatę oraz ich weryfikację. Dotychczas - wskazuje - zdarzały się sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni, powołując się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów.

Nowy przepis ma być skutecznym narzędziem, który przyczyni się do pozyskiwania od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wypłaty świadczenia z ubezpieczeń społecznych, bądź ich weryfikacji np. dotyczących potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonych w celu ustalenia prawa do zasiłku, istnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, ustalenia okoliczności związanych z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy.

- Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy – tłumaczy.
Pies leczy się w jesiennym ubranku
Sonda
Czy brałeś L4 w ubiegłym roku?