Jakie obowiązki ma właściciel psa?

i

Autor: Pixabay Jakie obowiązki ma właściciel psa?

Obowiązki właścicieli psów. TO musisz wiedzieć! Inaczej zapłacisz OGROMNE pieniądze

2021-05-18 12:57

Posiadanie psa to nie tylko same przyjemności, ale też obowiązki. Zaniedbywanie ich może być niezwykle kosztowne. Jakie obowiązki mają właściciele psów? Co im grozi za ich nieprzestrzeganie? Zobaczcie szczegóły.

Właściciele psów koniecznie muszą znać obowiązki, jakie wiążą się z posiadaniem czworonoga. Część z nich jest dobrze znana i respektowana, jak np. wyprowadzanie psa na smyczy i w kagańcu oraz pilnowanie żeby nasz pupil nie zrobił nikomu krzywdy. Inne, choć równie ważne, są czasem ignorowane, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jakie obowiązki ma właściciel psa i jakie mogą go spotkać kary za niewywiązywanie się z nich.

Właściwe warunki bytowe dla psa

Każdy właściciel psa powinien mu zapewnić odpowiednie warunki do życia. Reguluje to ustawa o ochronie zwierząt. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane. Psy powinny być chronione przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Muszą mieć dostęp do dziennego światła i swobodę. Po stronie właściciela leży również zapewnienie zwierzęciu karmy i dostępu do świeżej wody.

Nie można trzymać psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin oraz w sposób sprawiający, ze zwierzę cierpi. Za przetrzymywanie psa na łańcuchu grozi kara grzywny lub areszt. Sąd może też zdecydować o odebraniu psa właścicielowi oraz o wpłacie pieniędzy na cel związany z ochroną zwierząt.

Obowiązkowe szczepienia ochronne dla psa

Osoby posiadające psy powinny pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych swoich czworonogów. Zgodnie z prawem szczepienie psa powinno nastąpić nie później niż po 30 dniach od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia i powinno być powtarzane co roku.

Właściciele nieszczepiący psów muszą liczyć się z karą grzywny, aresztu lub nawet ograniczenia wolności.

Obowiązek pilnowania psa

Właściciel psa zobowiązany jest również do pilnowania go w miejscach ogólnodostępnych. Zgodnie z przepisami "kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany". Oznacza to, że właściciel zobowiązany jest do kontrolowania psa tak aby umyślnie lub nieumyślnie nie wyrządził nikomu krzywdy. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać albo z ustawy albo z prawa miejscowego.

Zanim udamy się z psem w miejsce ogólnodostępne (zaliczamy tu zarówno park, jak i np. komunikację zbiorową) warto zapoznać się z regulaminem danego miejsca. Warto też wiedzieć, że spuszczanie ze smyczy psa w lesie (jeśli nie są to czynności związane z polowaniem) podlega karze grzywny albo nagany.

Jeśli właściciel psa nie dopilnuje zwierzęcia i to wyrządzi komuś krzywdę – rozerwie ubranie, pogryzie człowieka lub inne zwierzę, spowoduje szkody dotyczące mienia – grozi mu odpowiedzialność karna uzależniona od wartości wyrządzonej szkody.

Warto wiedzieć, że brak nadzoru nad psem, szczególnie jeśli zachowanie zwierzęcia będzie powodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka grozi mandat w wysokości 500 zł.

Do obowiązków dotyczących należytego pilnowania psa zaliczamy również reakcję na długie i uciążliwe szczekanie, które może zakłócać spokój innych członków społeczności. Głośne i uporczywe szczekanie psa, które nie spotyka się z reakcją właściciela może być podstawą do ukarania takiego właściciela mandatem.

Zobacz: Kara za szczekanie psa? Taką nałożył sąd na mieszkankę Elbląga

Szczekanie, na które nie reaguje właściciel może też świadczyć o zaniedbaniu obowiązków związanych z dbaniem o dobry byt psa, co z kolei może przełożyć się na kolejne grzywny, a nawet odebranie czworonoga właścicielowi.

Raport z anteny 18.05, godz.10