Matura poprawkowa 2022. Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Te warunki musisz spełnić!

i

Autor: pexels.com Matura poprawkowa 2022. Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Te warunki musisz spełnić!

Matura poprawkowa 2022. Kto może podejść do matury poprawkowej? Te warunki musisz spełnić!

2022-07-05 10:16

Matura poprawkowa 2022 zostanie przeprowadzona we wtorek 23 sierpnia. Kto będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym? Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać dopuszczonym do matury poprawkowej? Szczegóły poniżej.

Matura to jeden z najpoważniejszych egzaminów, do których podchodzą młodzi ludzie w czasie swojej edukacji. Niestety nie wszystkim udaje się zdać za pierwszym razem. Kto może przystąpić do matury poprawkowej w 2022 roku? Trzeba spełnić pewne warunki.

Matura poprawkowa 2022. Kto może podejść do egzaminu poprawkowego?

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) musi złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

CZYTAJ TEŻ: Matura 2022. Co grozi ZA ŚCIĄGANIE na maturze? Przepisy mówią jasno!

Informację o złożeniu oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w systemie SIOEO do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2022 r.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych.

Bryska w Esce o debiutanckiej płycie i nie tylko

Matura - matematyka. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy zdasz!

Pytanie 1 z 10
Jeżeli 75% liczby a jest równe 177 i 59% liczby b jest równe 177 , to: