Ile trzeba nieć procent żeby zdać maturę?

i

Autor: Canva

Matura 2022: ile trzeba mieć procent żeby zdać?

2022-07-05 8:34

Egzamin maturalny, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej. Chociaż matura nie jest obowiązkowa, to jej posiadanie jest niezbędne by dostać się na wyższą uczelnie. Ile procent trzeba uzyskać, żeby zdać maturę? Odpowiedź znajdziecie w artykule.

Ile procent trzeba mieć, żeby zdać maturę?

Tegoroczne matury odbędą się tradycyjnie w maju – rozpoczną się 4 maja i potrwają, aż do 23 maja

Maturzystom, którzy chcą dostać się na wymarzone uczelnie zależy na uzyskaniu jak najwyższego wyniku, aby dostać się na wybrany kierunek. Dzieje się tak, bo właśnie matura zastępuje egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Warto pamiętać, że każdy kierunek bierze pod uwagę podczas rekrutacji nieco inne przedmioty, dlatego te „mniej ważne” czasem wystarczy po prostu zaliczyć. Większość uczelni przy wyborze kandydatów skupia się bowiem na wynikach uzyskanych z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę w 2022?

W tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych, aby zdać maturę, muszą uzyskać co najmniej 30% z obowiązkowych przedmiotów (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

  • Pisemny egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego jest jedynym obowiązkowych przedmiotów. Warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie 30%. Egzamin składa się z dwóch części: testu oraz wypracowania. Za poprawne wykonanie obu zadań można otrzymać w sumie łącznie 70 punktów (20 za test i 50 za wypracowanie). Oznacza to, że aby zdać maturę pisemną z języka polskiego, trzeba zdobyć minimum 21 punktów.
  • Żeby zdać maturę z matematyki również należy uzyskać wynik 30%. Arkusz egzaminacyjny z tego przedmiotu składa się z trzech typów zadań: zamkniętych, otwartych krótkiej odpowiedzi oraz otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Łącznie za poprawne rozwiązania można uzyskać 45 punktów (a nie jak w poprzednich latach – 50). W związku, z czym, aby zdać maturę z matematyki należy zdobyć minimum 13,5 punktów.
  • Obowiązkowym egzaminem pisemnym jest również matura z języka obcego nowożytnego. Żeby zdać ten egzamin należy z niego uzyskać minimum 15 punktów
  • Matury z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie da się nie zdać – wystarczy do niej podejść, ponieważ nie obowiązują progi zdawalności.

Warto pamiętać, że aby dostać się na niektóre kierunki studiów nie wystarczy sama zdana matura, na niektóre kierunki przeprowadzane są dodatkowe egzaminy.

Driftował przed policyjnym radiowozem. Mandat powala!