Centrum wsparcia

i

Autor: Urząd Marszałkowski

Pomoc potrzebującym

Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji w Toruniu. Rusza pierwszy etap realizacji

2024-02-13 8:38

W Toruniu powstaje Regionalne Centrum Wsparcia i Aktywizacji integrujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi w domu oraz wsparcie osób społecznie wykluczonych. Rusza pierwszy etap realizacji, budowa bazy lokalowej dla segmentu rehabilitacyjnego.

W obecności marszałka Piotra Całbeckiego podpisano w umowę z wykonawcą robót remontowo-adaptacyjnych w dwóch budynkach w kompleksie dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

Nie tylko rehabilitacja

Jak informują władze samorządowe, pacjenci będą tu mogli korzystać nie tylko z rehabilitacji prowadzonej na zasadach ambulatoryjnych, ale też z turnusów rehabilitacyjnych, z myślą o których powstanie tu zaplecze z miejscami krótkookresowego pobytu.

Robimy coś bardzo ważnego, oczekiwanego przez mieszkańców regionu, bo potrzeby w tym zakresie są duże. To będzie miejsce, do którego będzie się można zwrócić po diagnozę [potrzeb rehabilitacyjnych], profesjonalne doradztwo, samą szeroko rozumianą rehabilitację, otwarte 24 godziny na dobę – informował marszałek Piotr Całbecki.

Z funduszy regionalnych

Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Koszt wyniesie 22 mln złotych, dotacja 21 mln złotych. W imieniu samorządu województwa inwestorem jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), wykonawcą robót budowlanych toruńska firma Dolmar.

Cele działalności

Misją Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji – z infolinią, mieszkaniami instruktażowymi, mieszkaniami wspomaganymi, segmentem diagnostyczno-terapeutycznym, modułem warsztatowo-szkoleniowym i zatrudniającą osoby niepełnosprawne spółdzielnią socjalną – jest uzupełnienie istniejącego systemu wsparcia i systemu opieki społecznej o brakujące ogniwa przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ich rodzinach.

- Będzie świadczyć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi w domu, a także wsparcie adresowane do osób społecznie wykluczonych. Jego baza lokalowa to modernizowany etapami  kompleks dawnego szpitala psychiatrycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu. - Informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego