Małżeństwo seniorów

i

Autor: gsaleelson Seniorzy być może otrzymają 500 Plus za długoletnie pożycie

500 Plus dla małżeństw z długim stażem ZMIANY Świadczenie dla małżeństw powyżej 40 lat

Małżeństwa z długim stażem powinni otrzymać co miesiąc dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto spełnia kryteria, otrzyma pieniądze w ramach nowego programu Małżeństwo Plus. Znamy rządowe wyliczenia. 500 Plus dla małżeństw z długoletnim stażem to najnowsza petycja obywatelska. Ma pomoc finansowo osobom z niską emeryturą, przetrwać drożyznę i inflację.

500 Plus dla małżeństw

Program 500 Plus promujący rodziny wielodzietne okazuje się niewystarczającą zachętą, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci. Rząd wyraźnie twierdzi, że chodzi już raczej wyłącznie o wspomożenie finansowe małżonków wychowujących dzieci. Co gorsza w Polsce spada liczba nowych małżeństw a zastraszająco wzrasta liczba rozwodów. Czy ten dwa niekorzystne trendy da się odwrócić?

Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że rząd chce dać jasny przekaz Polakom, jakie wartości promuje. I stąd wziął się najnowszy pomysł na wzmocnienie roli małżeństwa w ramach projektu 500 Plus dla małżeństw i docenienie długich lat pożycia małżeńskiego. 

500 złotych dla małżonków

Według najnowszych wyliczeń, 500 Plus dla małżeństw z 40-letnim stażem kosztowałby budżet państwa niewiele. Małżeństw z 40-letnim stażem jest obecnie w Polsce około 156,7 tys., więc koszt jednorazowego świadczenia w wysokości 500 zł to 78,3 mln zł. 

To nie są ogromne pieniądze w skali całego budżetu, ale rząd ma pomysł, aby całkowicie zmienić zasady premiowania długich małżeństw.

Jeśli program 500 Plus dla małżeństw z długim stażem zostanie zatwierdzony, będzie to już kolejna konkretna pomoc dla starszych osób. Już dzisiaj mogą korzystać m.in. z programu Opieka 75+ polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania. Inny program nazywa się "Senior+". Zakłada prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia: dziennych domach i klubach  „Senior+”.

Małżeństwo Plus: dla kogo pieniądze?

Założenia Programu 500 Plus dla małżeństw znane są od dwóch lat. Pieniądze mają być wpłacane przez ZUS. Trafiły w 2020 roku na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, lecz wówczas nie zyskały jego poparcia. Obecnie pomysłodawcy skierowali do Sejmu petycję w sprawie ustawy Małżeństwo+, w której piszą:

"Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich".

Świadczenie Małżeństwo+: zasady. Co z małżeństwami z 40-letnim stażem?

Zgodnie z pierwotnym założeniem programem wsparcia finansowego mają być objęte osoby, które przeżyły w małżeństwie co najmniej 50 lat. Ale to nie wszystko. Liczą się także wychowane dzieci. Im dłuższy okres małżeństwa, tym więcej pieniędzy.

  • 500 zł miesięcznie dla par z 50-letnim stażem i co najmniej 2 wychowanych dzieci
  • 550 zł miesięcznie dla par z 55-letnim stażem i co najmniej 2 wychowanych dzieci
  • 600 zł miesięcznie dla par z 60-letnim stażem i co najmniej 2 wychowanych dzieci

Kwoty zwiększają się o 50 zł za każde następne 5 lat małżeństwa.

Obecnie jednak w petycji, która trafiła do Sejmu mowa jest o wsparciu dla osób już w niższym przedziale stażu małżeńskiego 40-50 lat.

"Dodatek ten oprócz honorowego miałby oczywisty charakter moralny i materialny, osób z racji wieku schorowanych i często wspierających się resztkami sił i z miłością. Dodatek ten powinien być dożywotni dla osoby, która owdowiała. Myślę, że w dzisiejszych czasach taka postawa to rodzaj heroizmu, który powinien być w czasach pokoju wzorcem patriotyzmu dla następnych pokoleń. Ufam, że ilość beneficjentów nie spowoduje wydatków nie do udźwignięcia przez budżet państwa".

Pieniądze dla małżeństw z długim stażem

Projekt 500 Plus dla małżeństw wywołuje ogromne kontrowersje. Wśród przeciwników dominuje pogląd, że w znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej są wdowcy i wdowy, które samotnie muszą dbać o utrzymanie mieszkań i domów. Dlaczego więc promować długoletnie pożycie, a nie wspomóc osoby samotne?

"To jest chore. Moją matkę zdradzał mąż i porzucił. I ona ma za to być ukarana? Moja teściowa niszcząc życie dzieciom wybrała życie z przemocowym katem. I za to ma dostać nagrodę? Za trwanie 40 lat w przemocy i zniszczenie życia własnym dzieciom, ich małżonkom (które nieświadomie wzięły ślub z kalekami psychicznymi) i wnuki?" - pisze jeden z komentujących.

Ustawa 500 Plus dla małżeństw

Aby projekt ustawy 500 Plus dla małżeństw mógł zostać zrealizowany, konieczne jest uchwalenie ustawy. Jak czytamy w "Polska The Times", posłowie z komisji zajmującej się petycjami zasugerowali, iż najpierw trzeba policzyć, ile w naszym kraju jest małżeństw z wieloletnim stażem. Wtedy będzie można wyliczyć, ile taki projekt będzie kosztował budżet państwa. 

Te dane nie są tajemnicą. Każdego roku prezydent przyznaje medale za wieloletnie pożycie małżeńskie. Dodatkowo wiadomo, że wśród kobiet gwałtowny wzrost liczby wdów rozpoczyna się po 55. roku życia. W tym samym wieku gwałtownie przybywa rozwiedzionych. Na podstawie tych danych Główny Urząd Statystyczny jest w stanie dokładnie policzyć liczbę osób z wieloletnim stażem.

Jeszcze w 2019 roku zawarto w Polsce 185 000 małżeństw. Rok później było ich tylko 145 000. To najgorszy bilans od 30 lat. Jeszcze gorzej dane wyglądają, jeśli zestawimy je z liczbą rozwodów. W roku 1980 na każde 1000 małżeństw rozwiodło się 130, w 2019 roku - 351, czyli więcej niż co trzecie.

Po odpowiednich obliczeniach potrzebny byłby odpowiedni akt prawny, przygotowany przez resort rodziny albo stworzony jako projekt poselski, który mógłby trafić do Sejmu i odbyć standardową ścieżkę legislacyjną. Napisanie ustawy 500 Plus dla małżeństw znanej jako Małżeństwo+ nie powinno być więc niczym trudnym i czasochłonnym.

Podwójne 500 Plus

Warto wspomnieć, że w Polsce obowiązuje już specjalne świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W praktyce nie wszyscy seniorzy korzystają z takiej możliwości.

Dobra wiadomość jest taka, że 1 marca 2023 r. próg uprawniający do "500 plus" zostanie podniesiony do 2157,80 zł w związku z waloryzacją emerytur i rent. 

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

  • ukończyłeś 18 lat
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
  • albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1778,02 zł.

Jeśli więc w życie weszłyby zapisy o 500 Plus dla małżeństw, osoby takie miałyby prawo do podwójnego 500 Plus.

500 plus dla małżeństw - orientacyjny koszt programu 

Resort rodziny, który zajmował się tematem 500 plus dla małżeństw, również tych z długoletnim stażem (40-lat i więcej) przedstawił kwoty, które musiałoby ponieść państwo chcąc pokryć koszt wsparcia dla par.

Podane niżej kwoty dotyczą sytuacji, gdy program 500 plus dla małżeństw byłby wsparciem jednorazowym.

500 plus dla małżeństw - pary z 40-letnim stażem Koszt: 78 mln 350 tys. zł 
500 plus dla małżeństw - pary z 45-letnim stażem Koszt: 68 mln 650 tys. zł
500 plus dla małżeństw - pary z 50-letnim stażem Koszt: 48 mln 800 tys. zł
500 plus dla małżeństw - pary z 55-letnim stażem Koszt: 23 mln 600 tys. zł
500 plus dla małżeństw - pary z 60-letnim stażem Koszt: 10 mln 850 tys. zł
500 plus dla małżeństw - pary z 65-letnim stażem Koszt: 3 mln 800 tys. zł

Zazdrościsz mundurowym wcześniejszej emerytury?

Posłuchaj, jakie ma zalety i WADY, a może szybko przestaniesz...

Listen on Spreaker.