Świadectwo energetyczne budynku 2023. W jakich przypadkach nie trzeba go robić? [LISTA]

i

Autor: Unsplash Świadectwo energetyczne budynku 2023. W jakich przypadkach nie trzeba go robić?

Biznes

Świadectwo energetyczne budynku 2023. W jakich przypadkach nie trzeba go robić? [LISTA]

2023-04-06 12:26

Świadectwo energetyczne budynku to dosyć kosztowny obowiązek. Ale jeszcze droższa jest kara za jego brak. Kto musi zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej, a w jakich przypadkach nie mamy takiego obowiązku? Znowelizowana ustawa Prawa budowalnego oraz ustawa o charakterystyce energetycznej budynków przewiduje kilka wyjątków. Listę znajdziesz w materiale poniżej.

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. To efekt nowelizacji ustawy Prawo budowalne oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nie wszyscy jednak mogą zdawać sobie sprawę, czym właściwie jest to świadectwo i kto musi je wyrobić, a w jakich przypadkach obowiązek ten nas nie dotyczy. Tłumaczymy.

Kto musi sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Nowe przepisy od kwietnia 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej to nic innego jak dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie wiosną, obowiązek ten dotyczył będzie nie tylko budynków wybudowanych po roku 2009, ale również tych wybudowanych wcześniej.

Świadectwo będzie musiał sporządzić każdy właściciel czy zarządca, który zamierza sprzedać budynek lub go wynająć. Świadectwo trzeba będzie także wykonać w przypadku modernizacji budynku, która będzie miała wpływ na zużycie energii. 

Co ważne, właściciele mieszkań będą musieli sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie. Chyba że ważność dokumentu (10 lat) wygaśnie.

Świadectwo energetyczne 2023. Jakich budynków nie dotyczy? Lista wyjątków

Zgodnie z nowymi przepisami, z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zwolnione będą budynki:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Koszt przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynosi od 400 zł do 1000 zł. Jeżeli nie sporządzimy takiego dokumentu, a według znowelizowanej ustawy, mamy taki obowiązek, musi liczyć się z karą grzywny. Ta może wynieść do nawet kilku tysięcy złotych.

Ogrzewanie hybrydowe, czyli kilka źródeł ciepła w domu bez smogu. Czy warto?