Kapliczka w budynku uchroni przed obowiązkiem zapłaty za świadectwo energetyczne. To nie żart!

i

Autor: pixabay.com - zdjęcie poglądowe Kapliczka w budynku uchroni przed obowiązkiem zapłaty za świadectwo energetyczne. To nie żart!

Świadectwo energetyczne

Kapliczka w budynku uchroni przed obowiązkiem zapłaty za świadectwo energetyczne. To nie żart!

2023-03-28 7:20

Kapliczka w budynku zwalnia z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego? Świadectwo charakterystyki energetycznej ma być obowiązkowe dla właścicieli od 28 kwietnia 2023 i ma kosztować nawet kilkaset złotych! Są jednak pewne wyjątki. Miejsca kultu i działalności religijnej są zwolnione z obowiązku. Czy wyjątek obejmie też budynki posiadające kapliczkę?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków - nowy obowiązek

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Tyle, że od 28 kwietnia 2023 roku obowiązywać będzie nowelizacja ustawy o świadectwach energetycznych. Oznacza to, że wprowadzony zostanie obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (także tych wybudowanych przed 2009). Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Warto pamiętać, że świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Święta figura lub kapliczka uchronią przed wydatkiem na świadectwo energetyczne?

Jak zauważa serwis prawo.pl, z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą zwolnione są miejsca kultu i działalności religijnej. Jak to się ma do kapliczek i świętych figur w blokach i domach jednorodzinnych? Czy powieszenie krzyża wystarczy, by pomieszczenie uznać za miejsce sprawowania kultu religijnego i w związku z tym traktować jako zwolnione z obowiązkowego świadectwa charakterystyki energetycznej? Ustawodawca nie precyzuje, jak należy to rozumieć. Wykładnia prawa w tej chwili nie jest znana.

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku jego braku możemy otrzymać karę! Przepisy uwzględniają, że właściciel nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości może otrzymać grzywnę. Jej górna granica nie została jednak podana w ustawie.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE