Matura 2020 MATEMATYKA. Zadania, których trzeba się spodziewać [LISTA PEWNIAKÓW]

2020-06-07 12:49 RW
Matura 2020 MATEMATYKA. Zadania, których trzeba się spodziewać [LISTA]
Autor: cke.gov.pl Matura 2020 MATEMATYKA. Zadania, których trzeba się spodziewać [LISTA]c

Matura z matematyki od zawsze wzbudzała ogromny postrach wśród większości zdających. Nie jest tajemnicą, że nawet najbardziej uzdolnieni uczniowie mają obawy przed egzaminem dojrzałości z królowej nauk. Co warto powtórzyć przed maturą z matmy? Jakie zadania mogą się pojawić? Pewniaki podrzucamy na ESKA.pl!

Matura 2020 matematyka. Zadania, których trzeba się spodziewać podrzucamy w tym miejscu. Z pewnością nasze przewidywania, jeśli chodzi o zadania z matematyki 2020, mogą się przydać osobom, które już 9 czerwca zasiądą do podstawowej części tego egzaminu. Dla wielu osób to najważniejsza część matury, ale niestety, jak pokazują wyniki, to ona powoduje największe problemy. Matura z matematyki 2020 od lat wzbudza ogromny postrach wśród uczniów. Zadań z królowej nauk boją się nawet najlepiej przygotowani uczniowie, ponieważ wiedzą, że nawet najmniejszy błąd może ich kosztować utratę cennych punktów. 

Matura 2020 w cieniu koronawirusa. Jak do egzaminu maturalnego przygotowują się maturzyści z Bydgoszczy?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Matura 2020 matematyka - zadania

Jakie zadania na maturze z matematyki 2020? Przecieki zadań na egzaminie maturalnym z matematyki to duże marzenie wszystkich uczniów. Na pewno na to, że zadania pojawią się wcześniej w sieci nie ma co liczyć, ponieważ testy od kilku tygodni są ściśle chronione w sejfach. Tegoroczni maturzyści konkretne zadania poznają dopiero siadając do egzaminacyjnej ławki. Z myślą o osobach, które chcą przypomnieć sobie materiał lub popracować na konkretnych zadaniach - przeanalizowaliśmy ostatnie arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pojawiały się takie zadania, jak:

 • Największa wartość funkcji f w przedziale <1, 4> jest równa... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019) 
 • Dane są punkty o współrzędnych A = (-2, 5) oraz B = (4, -1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019) 
 • Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150° . Pole tego rombu jest równe... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019) 
 • W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5, jest... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Dane są dwa zbiory: A = {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700} i B = {10,11,12,13,14,15,16} . Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2018)
 • W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa... (wskazać pierwiastek) [Matura CKE - arkusz z matematyki 2017]
 • Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że c wynosi... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2016)
 • Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x) = ax [kwadrat] + bx + c, o miejscach zerowych: −3 i 1. - (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? - (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x ≥ 4 - (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50° . Oblicz kąty tego trójkąta. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2016)
 • Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n ≥1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2018)
 • Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa... wskazać pi (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych niż 2018 i podzielnych przez 5? (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2018)
 • Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że c wynosi... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2016)
 • Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy x wynosi... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)

Swoją wiedzę możecie sprawdzić w poniższym QUIZie! Przygotowaliśmy dla was zadania z matematyki, które doskonale przetestują was przed egzaminem:

Najnowsze