Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]

i

Autor: Piotr Molecki/East News // Julian Sojka/East News Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]

Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]

2020-08-29 19:03

Jak będzie wyglądać szkoła od roku szkolnego 2020/2021? Oficjalnie uczniowie wracają od września do szkół, by uczestniczyć w tradycyjnych lekcjach. Będzie to duże wyzwanie, szczególnie dla dyrektorów, którzy muszą zadbać o bezpieczeństwo sanitarne placówki. Jakie zasady obowiązują? Czego nie wolno robić? Wytyczne podrzucamy na ESKA.pl.

Spis treści

 1. Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? ZASADY, WYTYCZNE
 2. Powrót do szkoły wrzesień 2020 - tego nie wolno robić

Jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021? Zastanawiacie się, jak będzie wyglądać szkoła od września? Pojawiły się wytyczne i zasady, które będą obowiązywać w szkole. Już teraz warto zapoznać się z tym, co wolno robić w szkole, a czego nie wolno. Ogólnie, jakie są wytyczne dla szkół. Jak wynika z zaleceń dotyczących z akcji bezpieczny powrót do szkół 2020 w tradycyjnym sposobie nauczania, czyli w sali lekcyjnej, może brać udział każdy uczeń, który nie ma kataru, kaszlu, nie kicha i nie ma objawów infekcji dróg oddechowych. Co więcej, nie wolno chodzić do szkoły, jeśli któryś z domowników przebywa na kwarantannie bądź jest w izolacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, by przed budynkiem szkoły zamontować pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Uczniowie mają obowiązek często myć ręce, a ponadto zasłaniać nos i usta, w czasie kichania. Nie należy również dotykać oczu, nosa i ust. Szkoły mają również możliwość kształcenia w różnych trybach np. w systemie mieszanym lub zdalnym. Decyzję mogą podejmować dyrektorzy szkół po wydaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Zobacz: Powrót uczniów do szkół wrzesień 2020 - MEN rozważa trzy różne modele funkcjonowania placówek

QUIZ. Czytałeś lektury szkolne? Musisz ich znać! 8 punktów to minimum

Pytanie 1 z 10
Stanisław Wokulski to postać z...

Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? ZASADY, WYTYCZNE

Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? Wytyczne, podczas konferencji prasowej, 5 sierpnia 2020, przedstawił Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski. Powiedział on: - 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania - wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia. Wytyczne powrotu do szkoły i szczegółowe zalecenia dotyczą chociażby: organizacji zajęć w szkole, wydawania posiłków, higieny, czyszczeniu, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Uczniowie w klasach nie muszą nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Co ważne, wytyczne obowiązują również rodziców, którzy odbierają lub przyprowadzają swoje pociechy do szkoły. Opiekunowie nie mogą pojawiać się w szkole, jeśli mają objawy grypy, kaszlą, kichają bądź mają podwyższoną temperaturę. Muszą również zachować minimum 1,5 metra odległości dystansu od innych opiekunów i pracowników szkoły. Obowiązkiem każdego rodzica jest także noszenie maseczki, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk.  

Jak będzie wyglądać szkoła od września 2020? ZASADY, WYTYCZNE

 • Uczęszczanie do szkoły: Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Obowiązek rodziców: Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Dezynfekcja: Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Zasady dla rodziców: Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Ograniczenie wstępu osób trzecich: W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Szybka konsultacja: Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Czystość przedmiotów: sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Obowiązek posiadania własnych przyborów: Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Obowiązki na salach gimnastycznych: W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Czystość powietrza: Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Lekcje na sali gimnastycznej: Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Pełne rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Powrót do szkoły wrzesień 2020 - tego nie wolno robić

Czego nie wolno robić po powrocie do szkoły? Zdecydowanie jednym z głównych punktów jest zakaz gromadzenia się. GIS zaleca ograniczenie kontaktu pomiędzy uczniami, a także uczniami z pracownikami placówek. Oto, czego nie wolno robić od września 2020 w szkole: 

 • Zakaz pożyczania przyborów: uczeń musi posiadać swoje przybory szkolne;
 • Zakaz pożyczania zeszytów, podręczników: masz zaległości w nauce? Nie powinieneś pożyczać zeszytu od znajomego. 
 • Zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych rzeczy: chodzi głównie o uczniów z młodszych klas, które chętnie przynoszą do szkoły maskotki, samochody, lalki itd. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Zakaz spożywania w jednym miejscu: nie należy konsumować w towarzystwie rówieśników. Należy zachować odpowiedni dystans.
 • Nie wolno dotykać oczu, nosa i ust, kichać - bez zasłaniania ust. 

Jesper Jenset usiadł na krześle i zagrał wielkie hity! Ten występ w Domowym Graniu rozbił bank!