Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? Kiedy są próbne matury? [DATA]

i

Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / EAST NEWS Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? Kiedy są próbne matury? [DATA]

Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? Kiedy są próbne matury? [DATA]

2022-09-28 8:07

Matura próbna jest idealnym sposobem na sprawdzenie wiedzy uczniów. Tuż przed majowym egzaminem mogą sprawdzić, z jakimi zagadnieniami mają jeszcze problem i co trzeba nadrobić.

Spis treści

  1. Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? 
  2. Matura 2023 - ZMIANY
  3. Zmiany na maturze 2023 - język polski

Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? Kiedy są próbne matury? Wiosną 2023 roku maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały opracowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z CKE do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w formule 2023, czytamy w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Podano w niej, że szkoły zainteresowane próbnymi egzaminami maturalnymi będą mogły przeprowadzić je od 28 do 30 września i od 12 do 22 grudnia.

Matura 2023 - kiedy jest? DATA i harmonogram egzaminu dojrzałości

Gwiazdy bez matury [Popek, Kayah, Dawid Kwiatkowski] | ESKA XD - Maturalnie #21

Czy matura próbna jest obowiązkowa 2022? 

W dniach 28-30 września, a także 12-22 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zgodnie z harmonogramem CKE we wrześniu zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: 28 września z języka polskiego na poziomie podstawowym, 29 września - próbny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a 30 września – próbne egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego. Dyrektor CKE proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. 

Matura 2023 - ZMIANY

Dyrektor CKE przypomniał także, że w 2023 r. egzamin maturalny w formule 2023 z każdego przedmiotu przeprowadziny będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

Czy w 2023 będą matury ustne? Matura ustna obowiązkowa czy odwołana?

Wiosną 2023 roku do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Będą musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Aby zdać maturę, tak jak obecnie, trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego - obowiązywać on będzie na maturze w 2025 roku.

Zmiany na maturze 2023 - język polski

Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa niż dotąd lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Wypracowanie będzie dłuższe niż do tej pory. Dotąd było to minimum to 250 słów. W 2023 i 2024 r. uczniowie będą musieli napisać minimum 300 słów, a od 2025 – 400 słów.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym. Jedno z dwóch zadań w zestawie będzie jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin. Lista około 220 zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej CKE.

Rok szkolny 2022/23 - KALENDARZ egzaminów. Kiedy matura i egzamin ósmoklasisty 2023?

Sonda
Matura 2023 - którego przedmiotu obawiasz się najbardziej?