emerytura

i

Autor: Unsplash

Finanse

Ostatni moment na poinformowanie ZUS o dodatkowych przychodach. Kto musi dopełnić formalności?

2024-03-02 18:05

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, muszą do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Zgłosić należy m.in. ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak wszystkich dorabiających emerytów i rencistów.

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, muszą do 29 lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2023 r. Obowiązek rozliczenia swoich dochodów z ZUS dotyczy wyłącznie osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, czyli kobiet poniżej 60 roku życia i mężczyzn poniżej 65 roku życia. Pozostali seniorzy mogą dorabiać do rent i emerytur bez ograniczeń.

Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego obowiązują limity w dorabianiu do wypłat, które dostają co miesiąc z ZUS. Informacja o przychodach jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Rozliczeniu podlegają m.in. wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia, w tym także przychody z pracy za granicą, przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, a także z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. Przychody rozliczane są na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie, a ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. ZUS porówna wówczas przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych.

Te osoby mogą dorabiać bez ograniczeń:

  • emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (jeśli jednak osiągnęli wiek emerytalny w trakcie 2023 r., to muszą rozliczyć się z ZUS-em z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem tego wieku)
  • osoby pobierające rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego
  • osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie-zleceniu lub agencyjnej (wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne)
Sonda
Czy obawiasz się o wysokość swojej emerytury?
Kierowca pomógł niewidomej w Warszawie