podwyżka dodatku dla emerytów

i

Autor: Pixabay.com

Emerytury

700 zł podwyżki dla najstarszych seniorów. Trzeba spełnić tylko jeden warunek

2024-03-04 21:53

Od 1 marca, osoby, które osiągną wiek 100 lat, otrzymają zwiększone świadczenie honorowe o ponad 700 zł, co skutkować będzie miesięczną kwotą 6246,13 zł. Nowe zasady obowiązują dla tych, którzy osiągną 100 lat po 1 marca 2024 r.

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat otrzymują z ZUS specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” jest różna i zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich 100. urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość świadczenia honorowego dla 100-latków jest ustalana każdego roku i obowiązuje od marca do lutego roku następnego. Raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

- Ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla 100-latków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna „emerytura dla stulatków” jest, co roku w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jeszcze do końca lutego tego roku świadczenie honorowe dla 100-latków wynosi 5540,25 zł brutto. Seniorzy, którzy 100. urodziny będą obchodzić w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r., otrzymają już świadczenie w wysokości 6246,13 zł brutto miesięcznie, czyli o 705,88 zł brutto więcej niż do tej pory.

Wysokość emerytury dla 100-latków w ciągu ostatnich 10 lat:

 • Od 1 marca 2014 r. - 3191,93 zł
 • Od 1 marca 2015 r. - 3308,33 zł
 • Od 1 marca 2016 r. - 3408,62 zł
 • Od 1 marca 2017 r. - 3536,87 zł
 • Od 1 marca 2018 r. - 3731,13 zł
 • Od 1 marca 2019 r. - 4003,88 zł
 • Od 1 marca 2020 r. - 4294,67 zł
 • Od 1 marca 2021 r. - 4512,41 zł
 • Od 1 marca 2022 r. - 4944,79 zł
 • Od 1 marca 2023 r. - 5540,25 zł
 • Od 1 marca 2024 r. - 6246,13 zł

Aby otrzymać świadczenie honorowe, wystarczy skończyć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. „Dodatkową emeryturę” może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. W ich przypadku niezbędne jest jednak złożenie wniosku, gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Sonda
Czy obawiasz się o wysokość swojej emerytury?
Kierowca pomógł niewidomej w Warszawie