Drogówka

i

Autor: KPP Bełchatów

Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych 2022. Za dwukrotne użycie telefonu w czasie jazdy można stracić prawo jazdy! Sprawdź, co jeszcze się zmieniło

2022-09-28 15:45

Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych został wprowadzony 17 września 2022 roku. Warto się z nim zapoznać. Zgodnie z nowymi przepisami, za dwukrotne użycie telefonu w czasie jazdy można stracić prawo jazdy. To nie jedyne nowości, z którymi muszą się liczyć kierowcy. Sprawdź, co jeszcze pojawiło się w nowym taryfikatorze mandatów.

Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych. Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy?

Od 17 września 2022 roku obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie ewidencji kierujących pojazdami, naruszających przepisy ruchu drogowego. Innymi słowy, wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Pojawiło się w nim wiele wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. Znalazło się też kilka wykroczeń, za które kierowca dostanie kilkanaście punktów karnych za jednym zamachem. Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami maksymalna liczba punktów wynosiła 10. Co jeszcze się zmieniło w przepisach 17 września?

Nowy taryfikator punktów karnych 2022 - za co można dostać najwięcej punktów?

15 punktów karnych

Wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą punktów znalazły się m.in. naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych.

15 punktów karnych przewidziano np. za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych oraz sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, czy za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h.

Taką samą liczbę punktów dostanie za objeżdżanie opuszczonych zapór oraz za wjeżdżanie na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór już się rozpoczęło, wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym, czy za wjechanie na przejazd, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie.

15 punktów przewidziano również za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a także w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Taką sama liczbę punktów dostaną także osoby, które nie udzielą pomocy ofiarom wypadku, a także kierowcy, którzy będą jechać pod prąd autostradą lub drogą ekspresową.

Kilkanaście punktów karnych za jedno wykroczenie drogowe

nowym taryfikatorze punktów karnych znalazło się też kilka wykroczeń, za które kierowca otrzyma jednorazowo kilkanaście punktów karnych. I tak, 14 punktów karnych kierowca przewidziano za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w przedziale od 61 do 70 km/h.

12 punktów za np. za naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej czy za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Oznacza to, że dwukrotne naruszenie tego przepisu skutkuje utratą prawa jazdy, bo po przekroczeniu limitów kierowcę czeka ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny.

Nowy taryfikator mandatów 2022. Najwięcej zapłacą recydywiści

"Należy zauważyć, że dotychczasowe zmiany dotyczące wysokości grzywien, nakładanych w formie mandatów karnych, dotyczyły przede wszystkim najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Podobnie jest w przypadku zmian, które wejdą od w życie 17 września dotyczących m.in. tzw. recydywy" - zapowiadał wcześniej nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjant zaznaczał, że przepisy skupią się na tych wykroczeniach, które stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. "Mówimy tutaj głównie o nieprawidłowych zachowaniach wobec pieszych, o wykroczeniach związanych z nadmierna prędkością, itd." - podkreślał.

Dodał, że dla jednych kierowców gorsze jest zagrożenie wysoką karą, a dla innych wysokość punktów karnych.

To już kolejne zmiany

Warto przypomnieć, że 1 stycznia weszła w życie nowelizacja zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Zwiększeniu uległa wysokość mandatów za najgroźniejsze i najcięższe w skutkach wykroczenia drogowe, m.in. za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przejeżdżanie w sytuacji, kiedy zapory kolejowe są zamykane, czy jazdę po użyciu alkoholu.

"Zmiany związane z większym taryfikatorem mandatów za te wykroczenia weszły w życie od 1 stycznia i przynoszą efekty. W tej chwili mamy do czynienia z bardzo mocnym trendem spadkowym, jeżeli chodzi o liczbę ofiar wypadków drogowych. Jeżeli porównamy pierwsze siedem miesięcy tego roku do analogicznego okresu roku ubiegłego, to mamy do czynienia z ponad 12 proc. spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych" - informował wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Czy nowy taryfikator mandatów zwiększy bezpieczeństwo na drogach?

Z policyjnych statystyk wynika, że do końca sierpnia tego roku, na drogach w całym kraju doszło do 14435 wypadków. To o 26 wypadków mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i aż o 961 mniej niż w roku 2020.

W tym roku policjanci zanotowali 1250 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. To o 166 ofiar mniej niż w takim samym okresie 2021 roku i o 275 ofiar mniej niż dwa lata temu. Rok 2022 to również spadek liczby rannych o 10 w stosunku do roku ubiegłego i o 689 w stosunku do roku 2020. To także spadek przypadków znacznego przekroczenia prędkości.

Różnica między nowym a starym taryfikatorem punktów karnych

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami policjant mógł nałożyć za naruszenia Prawa o ruchu drogowym od 1 do 10 punktów karnych. Maksymalna liczba punktów karnych nakładana była np. za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, czy nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Punkty usuwane były po upływie roku od dnia naruszenia.

Kierowca, który otrzymał punkty karne, na własny koszt mógł uczestniczyć w szkoleniu, które zmniejszało liczbę punktów karnych o sześć. Zasada ta nie dotyczyła kierowców, którzy mieli prawo jazdy poniżej 1 roku. Kierowca, który posiadał prawo jazdy nie dłużej niż rok, nie mógł przekroczyć 20 punktów karnych, a jeżeli otrzymał więcej punktów uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi było cofane. Kierowca z prawem jazdy powyżej roku nie mógł przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Po przekroczeniu czekał go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny.

17 września zlikwidowane zostały szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, które umożliwiały zniwelowanie liczby punktów karnych. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Wprowadzony został również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. 

PARADA WOLNOŚCI Łódź 2022