Dodatek węglowy

i

Autor: pixabay Dodatek węglowy

Dodatek węglowy. Zmiany w ustawie po raz trzeci. Już nie obowiązuje zasada jeden dodatek węglowy na jeden adres

2022-11-30 15:47

Dodatek węglowy po zmianach! Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z samorządowcami wprowadziło poprawki do ustawy o dodatku węglowym, aby zapobiec nadużyciom przy składaniu wniosków. Już nie obowiązuje zasada jeden adres, jeden dodatek węglowy 3 tys. złotych. Teraz nie potrzebny jest nawet wpis do CEEB. Najnowsze poprawki weszły w życie na początku listopada.

Dodatek węglowy: zmiany w ustawie 

Kolejne zmiany w ustawie o dodatku węglowym weszły w życie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z samorządowcami opracowało poprawki do ustawy o dodatku węglowym, aby zapobiec nadużyciom przy składaniu wniosków. Wszystko przed luki w przepisach, które pozwalały na otrzymanie znacznie wyższej kwoty pieniędzy niż zakładali ustawodawcy.

Zgodnie z pierwotnymi przepisami każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne, mogło otrzymać dodatek węglowy. Taki zapis spowodował "rozmnożenie" gospodarstw domowych w Polsce. W niektórych gminach ilość wniosków o dodatek węglowy nawet dwukrotnie przekraczała ilość gospodarstw domowych. Pisaliśmy także o fikcyjnych separacjach małżeństw oraz o nagłym usamodzielnianiu się dzieci, mieszkających z rodzicami. Wszystko po to, aby otrzymać więcej pieniędzy od rządu. Samorządowcy już w sierpniu informowali rząd o lukach w przepisach, które mogą prowadzić do nadużyć. Teraz rządzący doszczelnili przepisy. 

Jakie zmiany w dodatku węglowym wprowadzono?

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa już na początku września zapowiadała zmiany w ustawie o dodatku węglowym. Szefowa MKiŚ przekazywała, że resort razem z samorządami pracuje nad eliminacją nadużyć w zakresie składania wniosków. Jak mówiła, niektóre gminy zauważały, że liczba wpływających wniosków jest wyższa niż liczba gospodarstw domowych.

- W ustawie znajdzie się zapis doprecyzowujący – jedno gospodarstwo domowe, to jeden adres. Niekoniecznie kocioł - zapowiadała minister. Jak dodała, "jedno mieszkanie, jeden adres, jeden dodatek 3 tys. zł".

Jeszcze przed wystąpieniem minister w radiu, Dziennik Gazeta Prawna informował o zmianach, które planuje wprowadzić rząd do ustawy o dodatku węglowym. DGP dotarł do treści propozycji nowelizacji ustawy i zapowiadał nie tylko wprowadzenie zasady - jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw mieszkujących pod tym samym adresem, ale także wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku z 30 do 60 dni oraz możliwość weryfikacji złożonych wniosków w oparciu o wcześniej złożone dokumenty - m.in. deklaracją śmieciową, wniosek o 500 plus.

Dziennikarze informowali także, że w razie wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku, urzędnicy będą mogli przeprowadzić kontrole. Najprawdopodobniej do tego zadania zostaliby skierowani kominiarze, którzy przeprowadzają okresowe kontrole. Ważną zmianą, o której pisał GDP, jest także brak możliwości aktualizacji wniosków składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Co, jeśli już złożyło się więcej wniosków dotyczących jednego adresu? Jak informował DGP, pieniądze byłyby wtedy przyznane osobie, która wnioskowała jako pierwsza.  

Dodatek węglowy - nowelizacja ustawy przegłosowana przez Sejm

Wiele osób zastanawia się, kiedy rząd wprowadził zmiany do ustawy do dodatku węglowym. Przypomnijmy, że w piątek, 2 września, rzecznik rządu Piotr Müller zorganizował konferencję prasową w sprawie luki w dodatku węglowych oraz planowanych zmianach. Przedstawiciele rządu pytani byli, kiedy można spodziewać się uszczelnienia ustawy dotyczącej dodatku węglowego, aby nie dochodziło do nadużyć polegających na tym, że kilka osób składa wnioski w jednym gospodarstwie domowym.

"Docierały do nas takie sygnały. Ministerstwo Klimatu i Środowiska analizowało te kwestie i dzisiaj w czasie tego posiedzenia Sejmu zostanie przedstawiona poprawka, która mogłaby wyjaśniać wątpliwości w tym zakresie" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Podkreślił, że "nie chodzi o zawężanie pomocy, bo pomoc zostaje taka sama, czyli na gospodarstwo domowe, lokal, pomoc będzie taka sama. Krótko mówiąc, jeżeli mamy tego bliźniaka, w którym są dwie rodziny, dwa osobne lokale formalnie, ale mają jeden piec, no to będą mogły skorzystać z pomocy, natomiast docierały do nas takie sygnały, że niektórzy zgłaszają klika rodzin w jednym miejscu, jako osobne gospodarstwa i te praktyki chcemy uściślić w tej ustawie i dzisiaj ta poprawka będzie zgłoszona".

W piątek wieczorem poprawki zostały przegłosowane przez Sejm. Ustawa następnie została skierowana do Senatu, a później do prezydenta. Wymienione wyżej poprawki do ustawy weszły w życie 20 września. 

Kolejne zmiany w dodatku węglowym. Bez wpisu do CEEB i nie na jeden adres

Sejm pod koniec października po raz kolejny znowelizował ustawę o dodatku węglowym. Nowe przepisy przyjęto 27 października. Teraz można otrzymać dodatek węglowy bez zgłoszenia pieca węglowego w deklaracji do CEEB. Wcześniej było to wymóg absolutnie konieczny. 

Zgodnie z najnowszymi poprawkami, jeśli dane gospodarstwo domowe spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego, czyli ma piec węglowy, to może otrzymać dofinansowanie w kwocie 3 tys. złotych, niezależnie od tego, czy złożyło deklarację CEEB. W takiej sytuacji gmina  przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali, czy dane gospodarstwo domowe posiada prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie 3 tys. zł. Urzędnicy samodzielnie wprowadzą do CEEB informacje odnośnie źródła ciepła. Następnie gmina będzie mogła wydać decyzję administracyjną o przyznaniu pieniędzy. Co oznacza, że gospodarstwo domowe  uprawnione do dodatku węglowego nie będzie musiało nawet składać wniosku o dodatek węglowy. Wszelkie formalności zostaną załatwione przez gminę.

Kolejna nowość to wycofanie się z zasady jeden dodatek węglowy na jeden adres. Takie przepisy wykluczały niektóre gospodarstwa domowe z możliwości otrzymania pieniędzy. Najnowsza nowelizacja przepisów zakłada, że dodatek węglowy będzie przyznawany ze względu na źródło ciepła, czyli pozostaje możliwość otrzymania więcej niż jednego dodatku węglowego na jeden adres.

Pieniądze otrzymają gospodarstwa domowe, mieszkające pod jednym adresem, a korzystające z różnych źródeł ogrzewania. Istnieje także możliwość wypłaty dodatków węglowych dla rodzin współdzielących piec i tworzących odrębne gospodarstwa domowe, które nie miały możliwości wyodrębnienia osobnych adresów.  

Osoby, które otrzymały decyzje odmowe, mogą się starać ponownie o przyznanie dodatku węglowego. 

Serce WOŚP stanęło w Łodzi