Dodatek węglowy z luką w przepisach.

i

Autor: pixabay/gov.pl

Dodatek węglowy z luką w przepisach. Można dostać 9 tys. złotych zamiast 3. Sprawdź, czy tobie też należy się więcej pieniędzy!

2022-11-15 15:46

Dodatek węglowy miał poważną lukę w przepisach, która nie umknęła uwadze Polaków. W jednej z gmin w województwie łódzkim trzech braci, mieszkających w jednym domu, złożyło trzy wnioski o dodatek węglowy. Czy dostaną 9 tysięcy złotych zamiast 3? Co aktualnie mówią przepisy o dodatku węglowym?

Dodatek węglowy z luką w przepisach

Dodatek węglowy miał lukę w przepisach, pozwalającą na otrzymanie znacznie wyższej kwoty pieniędzy niż zakładali ustawodawcy. Zgodnie z pierwotnymi przepisami każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne, mogło otrzymać dodatek węglowy. Pierwotnie obowiązywała taka zasada, że jeśli w jednym domu wielorodzinnym mieszka kilka gospodarstw domowych, to każde z nich mogło liczyć na dotację w kwocie trzech tysięcy złotych. Z luki skorzystało wiele osób. Jak informowaliśmy, trzej bracia mieszkający w jednej z gmin w województwie łódzkim złożyli osobne wnioski o dodatek węglowy. 

- Przyszli do nas trzej bracia. Całe życie mieszkali w jednym domu, ogrzewali budynek jednym piecem i złożyli jedną deklarację CEEB. Dziś przynoszą nam trzy deklaracje i liczą na trzy dodatki węglowe po 3 tys. zł. Bo przecież każdy z nich jest oddzielnym jednoosobowym gospodarstwem domowym - mówił anonimowo portalowi interia.pl urzędnik z województwa łódzkiego.    

Takich przypadków było znacznie więcej. Jak donosi Interia, wiele małżeństw zdecydowało się na fikcyjną separację tylko po to, by otrzymać dwa dodatki węglowe zamiast jednego. Powszechne było także składanie osobnych wniosków przez rodziców oraz dzieci, mieszkających pod jednym dachem. 

Luka w przepisach o dodatku węglowym okiem urzędników

Zgodnie z pierwotnymi przepisami, o dodatek węglowy mogło się starać każde gospodarstwo domowe, które ogrzewa dom węglem lub paliwem węglopochodnym. Pieniądze nie przysługiwały zatem ze względu na kocioł, lecz osoby, które zamieszkiwały pod jednym dachem i wspólnie się utrzymywały.    

Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska widniała lista najczęstszych pytań i odpowiedzi odnośnie dodatku węglowego. Pojawiło się tam następujące pytanie: "W jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania zgłoszonego lub wpisanego do CEEB. Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego?"

Tak brzmiała odpowiedź: W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB.

Ustawodawcy jednakże nie przewidzieli kreatywności osób wnioskujących o dodatkowe pieniądze. Nieścisłości w ustawie miało chronić oświadczenie wnioskującego, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z przepisami, za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Jednakże eksperci od początku podkreślali, że ustalenie, czy ktoś prowadzi jedno gospodarstwo wieloosobowe czy kilka jednoosobowych może być niezwykle trudne.

Dodatek węglowy. Luka usunięta. Rządzący wprowadzili zmiany w ustawie

Z powodu luki w przepisach o dodatku węglowym rządzący zdecydowali się znowelizować ustawę. Samorządy już w sierpniu informowały ministerstwo, że liczba wpływających wniosków znacząco przekracza liczbę szacowanych gospodarstw domowych.

- W ustawie znajdzie się zapis doprecyzowujący – jedno gospodarstwo domowe, to jeden adres. Niekoniecznie kocioł - zapowiadała minister. - Jedno mieszkanie, jeden adres, jeden dodatek 3 tys. zł".

Zgodnie z zapowiedziami, właśnie takie poprawki wprowadzono do ustawy o dodatku węglowym. Teraz dofinansowanie przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jednakże mieszkającemu pod tym samym adresem. Wprowadzono także poprawkę wydłużającą termin rozpatrywania wniosku z 30 do 60 dni, a także możliwość weryfikacji złożonych wniosków w oparciu o wcześniej złożone dokumenty - m.in. deklaracją śmieciową, wniosek o 500 plus.

Co, jeśli już złożyło się więcej wniosków dotyczących jednego adresu? Pieniądze będą przyznane osobie, która wnioskowała jako pierwsza.

Wnioski o dodatek węglowy w Łodzi 

Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku. W Łodzi dokumenty można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych przy ul. Urzędniczej 45. Można je także wrzucać do urn, które znajdują się w czterech lokalizacjach: 

  • ul. Urzędnicza 45
  • ul. Drewnowska 5
  • al. Politechniki 32
  • ul. Piotrkowska 110 (ŁCKM).

Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą. Mieszkańcy Łodzi powinni wysyłać dokumenty na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Jak informują urzędnicy, łodzianie wybierają szczególnie jeden sposób składania dokumentów. 

- Łodzianie najczęściej wrzucają wnioski do urn, bo to jest najprostsze, wniosek można wysłać też pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to urzędnicy są cały czas do dyspozycji. Przed Centrum Świadczeń Socjalnych przy ul. Urzędniczej 45 są wystawione punkty na zewnątrz, które cieszą się sporym powodzeniem - mówił Grzegorz Gawlik z biura prasowego UMŁ.

PARADA WOLNOŚCI Łódź 2022

Czy Polacy będą mieli czym ogrzać zimą domy?

Posłuchaj rozmowy o kryzysie na rynku energii.

Listen to "Zimą zabraknie opału? "Na zwiększenie krajowego wydobycia nie ma co liczyć" - Piotr Woźniak [Express Biedrzyckiej]" on Spreaker.