gotówka

i

Autor: Pixabay.com

Dodatek węglowy. 3 tys. złotych do domowego budżetu od rządu. Kto dostanie pieniądze?

2022-10-05 15:49

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł - to sposób rządu na poradzenie sobie z rosnącymi cenami węgla w Polsce. Projekt zamieszczony został w poniedziałek wieczorem w wykazie prac legislacyjnych rządu. Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel.

Dodatek węglowy 2022

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja na temat projektu ustawy o dodatku węglowym.

Jak poinformowano, projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stałe.

Mają być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Podkreślono, że projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Dodatek węglowy: dla kogo?

W projekcie podkreślono, że warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Zgodnie z projektem, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Dodano, że wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w rozporządzeniu. Wyjaśniono, że takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza.

Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za "pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej".

Jak wskazano, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dzięki tej klauzuli organy posiadają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia - wyjaśniono.

- Z uwagi na fakt, że dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu - podano w wykazie.

Odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest resort klimatu i środowiska.

Dodatek węglowy. Poprawki Senatu

W czwartek, 4 sierpnia, Senat zgłosił poprawki do ustawy o dodatku węglowym, rozszerzając zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. zł.

Jedna z zaproponowanych poprawek przewiduje wykreślenie z ustawy definicji paliwa stałego rozumianego jako "węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego". W efekcie prawo do dodatku w wys. 3 tys. zł zyskują gospodarstwa domowe niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania.

Ustawa - której nazwa po zmianach Senatu brzmi "o dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych" - przewiduje wypłatę 3 tys. zł dodatku.

Dodatek węglowy. Pieniądze dla wszystkich odbiorców?

Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - podkreśliła w piątek w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.

Szefowa MKiŚ podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie przekazała, że odbiorcy, którzy nie są objęci taryfą, czyli ci, którzy są ogrzewani przez małe ciepłownie bądź sami zaopatrują się w surowiec, będą mogli otrzymać wsparcie na poziomie gminy "adekwatne do wzrostu cen".

Jak wynika z wypowiedzi minister, nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia. Używający pelletu otrzymają - 3 tys. zł, drewna kawałkowego - 1 tys. zł, oleju opałowego - 2 tys. zł, a LPG - 500 zł.

Dodatek węglowy. Kominiarze mogą sprawdzać źródło ogrzewania? 

Jak informowaliśmy, warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wiele osób, po ogłoszeniu przez rząd nowego dodatku, zdecydowało się złożyć deklarację o zmianę źródła ogrzewania. Teraz okazuje się, że takie osoby mogą znaleźć się na świeczniku urzędników. Zwłaszcza, jeśli deklarowały, że ogrzewają dom na przykład gazem i nagle zmieniły źródło ciepła na piec węglowy. 

Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego aktualnie weryfikują zmiany w deklaracjach składanych do CEEB. Niewykluczone, że zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, do domów będą przychodzić kominiarze, żeby sprawdzić źródło ogrzewania.  

Ustawa o dodatku węglowym podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek (11 sierpnia) ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia.

Tak jak informowaliśmy, aby otrzymać dodatek węglowy trzeba będzie złożyć wniosek do gminy do 30 listopada 2022 r. Gmina będzie miała na wypłatę 3 tys. złotych maksymalnie 30 dni. Co istotne, wzór wniosku będzie taki sam dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć realizację wypłat.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co zdrożeje po wakacjach?

Dzień rekina w łódzkim Orientarium
Listen to "Zimą zabraknie opału? "Na zwiększenie krajowego wydobycia nie ma co liczyć" - Piotr Woźniak [Express Biedrzyckiej]" on Spreaker.