Ogłoszono konkurs na dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie

2020-02-14 14:40 db
Ogłoszono konkurs na dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie
Autor: wikipedia, Zygmunt Put

Kandydaci mają trzydzieści dni na złożenie ofert. Wcześniejszy dyrektor został oskarżony przez pracownice teatru o mobbing i molestowanie. Sprawa jest w prokuraturze. Jacka Henryka S. ze stanowiska dyrektora odwołał prezydent Jacek Majchrowski.

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru może przystąpić osoba, która ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunkach związanych z działalnością kulturalną, ma co najmniej pięć lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub pięcioletni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz dwa lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych.

Od kandydatów wymagane są również zdolności menadżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami, doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych.

Kandydaci zgodnie mają czas do 16 marca na złożenie wniosku o przystąpienie do konkursu. Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa na placu Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać pocztą. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, krakowskiego środowiska teatralnego, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane do połowy maja.

Dyrektor będzie powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, nie później niż od 1 września 2020 r.