Nieletni bezkarni

2006-11-21 11:18

Władze Radomia są zainteresowane stworzeniem na obrzeżach miasta ośrodka wychowawczego dla nieletnich sprawców przestępstw.

Władze Radomia są zainteresowane stworzeniem na obrzeżach miasta ośrodka wychowawczego dla nieletnich sprawców przestępstw. Jak poinformował przewodniczący komisji bezpieczeństwa rady miejskiej Jan Gut, z prośbą w tej sprawie wystąpiło kierownictwo radomskiego sądu. Okazuje się bowiem, że wielu skazanych nie może odbywać kary, bowiem w ośrodkach wychowawczych w całym kraju brakuje miejsc. Radny Jan Gut podkreśla, że decyzja w sprawie ewentualnego utworzenia ośrodka będzie zależała od tego, kto miałby finansować jego bieżącą działalność. Miasto może się bowiem zaangażować w tworzenie placówki przekazując np. jakiś budynek, ale budżetu gminy nie będzie stać na jej utrzymywanie.

NAJNOWSZE