60 tys. zł bezzwrotnej premii dla rolników. Jaki warunek muszą spełnić?

i

Autor: pixabay.com 60 tys. zł bezzwrotnej premii dla rolników. Jaki warunek muszą spełnić?

60 tys. zł bezzwrotnej premii dla rolników. Jaki warunek muszą spełnić?

2022-05-18 13:12

Rząd wymyślił ciekawy sposób na rozwinięcie małych gospodarstw. Polscy rolnicy mogą otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawet 60 tys. zł! Wymogiem jest jednak spełnienie jednego warunku.

O tym, aby przekonać się jak szybko rozwija się polska wieś, wystarczy wybrać się poza miasto. Polscy rolnicy w najbliższym czasie staną przed szansą rozwinięcia swojej działalności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła projekt wsparcia restrukturyzacji małych gospodarstw. Już niedługo będzie można otrzymać nawet 60 tys. zł premii, która zostanie przyznana w dwóch ratach.

CZYTAJ TAKŻE: Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz marzy o drogiej maszynie rolniczej [WIDEO]

Pierwsze 80 proc. kwoty rolnik uzyska po spełnieniu warunków opisanych w decyzji o przyznaniu pomocy. Pozostałą część premii dostanie po prawidłowej realizacji biznesplanu. Wnioski o pomoc można składać od poniedziałku (16 maja) w regionalnych oddziałach ARiMR do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Rolnicy, aby otrzymać pieniądze, muszą spełnić jednak jeden warunek. Jaki?

60 tys. bezzwrotnej premii dla rolników. Kto może się ubiegać o wsparcie?

ARiMR podaje, że pieniądze z premii muszą zostać wykorzystane na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 80 proc. przekazanej sumy musi zostać przeznaczone zatem na środki trwałe. W tym przypadku chodzi tu o:

 • maszyny rolnicze,
 • urządzenia,
 • wyposażenie,
 • budowę,
 • przebudowę,
 • remont budynków, w których odbywa się produkcja rolnicza,
 • zakup gruntów rolniczych czy stad podstawowych,
 • zakładanie sadów lub plantacji roślin wieloletnich.

Na pomoc agencji mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy mają co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Gospodarstwo powinno mieć wielkość ekonomiczną wynoszącą co najwyżej 13 tys. euro. Przeszkodą w ubieganiu się o premię nie jest ubezpieczenie w KRUS-ie i ZUS-ie czy praca na etacie. Agencja zaznacza, że istotne jest, aby co najmniej 25 proc. dochodów pochodziło z rolnictwa.

CZYTAJ TAKŻE: Putin nie panuje nad swoim ciałem? Nagrano jego kolejne dziwne zachowanie!

Kto nie może ubiegać się o premię z ARiMR?

Projekt ARiMR zakłada jednak pewne ograniczenie. O premię nie mogą starać się ci rolnicy, którzy już korzystają z innych rolniczych benefitów. Chodzi tu konkretnie o projekty:

 • "Ułatwianie startu młodym rolnikom",
 • "Modernizacja gospodarstw rolnych",
 • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
 • "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013,
 • "Modernizacja gospodarstw rolnych",
 • "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej",
 • "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.
Rolnicy. Podlasie. Gienek o kobiecie dla Andrzeja. "Ja jemu wybierać nie będę"