WBO, Mikrogranty i Fundusz Osiedlowy- wrocławianie zabierają głos!

2021-02-19 9:02 A.H
wbo wrocław
Autor: pixabuy

Ponad 171 milionów złotych na wrocławskie inicjatywy społeczne. Do tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 367 projektów. Rekordowy z wynikiem 190 zgłoszeń okazał się także pierwszy w tym roku nabór do programu Mikrogranty.

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO)- co to takiego?

WBO to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

We Wrocławiu w roku 2013 zrealizowano pilotaż budżetu obywatelskiego. Na jego podstawie, biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców, wypracowane zostały zasady, które stanowią podstawy projektu realizowanego w roku 2014. Ten proces polegajacy na współuczestnictwie mieszkańców w zarządzaniu miastem trwa a jego efektem są kolejne edycje WBO.

Wrocławski budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w projekcie WBO.

Czego chcą mieszkańcy Wrocławia w tegorocznej edycji?

Nabory do tegorocznego budżetu obywatelskiego zakończyły się 15 lutego. Najliczniej reprezentowanymi kategoriami projektów są zieleń i rekreacja (112 projektów) oraz projekty piesze i rowerowe (77).

Teraz rozpoczyna się etap oceny projektów oraz ich konsultacji z liderami. W tym czasie ich liderzy będą mieć możliwość wprowadzenia zmian. Wstępna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana 23 sierpnia. Od tego momentu, będzie jeszcze 2 tygodnie na złożenie odwołania. Ostateczna liczba projektów oddanych pod głosowanie będzie znana we wrześniu. Głosowanie ruszy 24 września. Najważniejsze w WBO jest fakt, że to mieszkańcy głosują i decydują o tym, który projekt zostanie zrealizowany przez miasto.

Mikrogranty

WBO to niejedyny program, w którym miasto realizuje projekty zgłaszane przez mieszkańców. Drobne osiedlowe inicjatywy od kilku lat z powodzeniem nabierają realnych kształtów dzięki Mikrograntom.

Mikrogranty to program wsparcia oddolnych inicjatyw z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związane z kulturą i sztuką. Wśród zrealizowanych pomysłów od 2018 r. znalazły się już nasadzenia zieleni, wirtualne i „wędrujące” wystawy, a także gry miejskie.

Do prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław i Fundację Umbrella programu mieszkańcy Wrocławia zgłosili w lutym aż 190 inicjatyw, najwięcej od 3 lat.

- 190 projektów w jednym naborze to naprawdę dużo. W zeszłym roku w trzech naborach było 456 projektów, a teraz po jednym już mamy prawie połowę tego – mówi Kajetan Buturlak ze Strefy Kultury Wrocław.

W programie możemy otrzymać dofinansowanie w wysokości – zależnie od wybranej ścieżki - do 1,5 tys. złotych, do 5 tys. złotych, lub do 10 tys. złotych. Inaczej niż w przypadku WBO, o wyborze projektów nie decyduje jednak głosowanie. Składając projekt do Mikrograntów, musimy przekonać do niego jury.

Fundusz Osiedlowy (FO)

W 2019 roku Wrocław uruchomił także pilotażową edycję Funduszu Osiedlowego. W ramach zaplanowanego na dwa lata budżetowe programu, miasto przeznaczyło 40 mln złotych na inwestycje osiedlowe. Projekty inwestycyjne zgłaszają tu rady osiedli, po uprzednim skonsultowaniu się z mieszkańcami. Inaczej niż w przypadku WBO - każde z wrocławskich osiedli ma zagwarantowaną dla siebie kwotę. Jej wysokość zależy od liczby mieszkańców oraz rozmiarów osiedla.

- Przetarliśmy już ścieżki w pilotażowym Funduszu Osiedlowym, dziś część projektów wchodzi już w fazę realizacji – mówi Sebastian Wolszczak, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. – FO jest komplementarne wobec WBO i pozwala realizować te najbardziej lokalne, osiedlowe inwestycje, bez konieczności głosowania na nie. To mieszkańcy zgłaszają je do swoich rad osiedli a radni osiedlowi w wyniku dyskusji z mieszkańcami wskazują, które inwestycje powinny zostać wykonane. Dlatego już dziś możemy zapowiedzieć kolejną edycję Funduszu Osiedlowego, którą zrealizujemy z nowymi Radami Osiedla wybranymi w tegorocznych wyborach - dodaje Sebastian Wolszczak.

W pierwszej, pilotażowej edycji FO, radni osiedlowi zgłosili 375 projektów.

ESKA XD #015