Nie będzie święcenia pokarmów

i

Autor: Pixabay.com

Watykańskie wytyczne na Wielkanoc 2021! Czy będzie święcenie pokarmów? Jak ma wyglądać Wielki Tydzień?

2021-04-02 15:19

Jakie są wytyczne na Wielkanoc? Czy będzie święcenie pokarmów w Wielką Sobotę? Wygląda na to, że niektórzy nie zabiorą koszyczków do kościoła. Watykan wydał oficjalne wytyczne dotyczące tego, jak ma wyglądać Wielki Tydzień. W Wielkanoc 2021 kościoły będą otwarte. Jak będziemy obchodzić Wielkanoc w 2021 roku? Przeczytajcie, jakie są wytyczne Stolicy Apostolskiej.

Każdy pamięta, jak przebiegała poprzednia Wielkanoc. Na początku pandemii, święcenie pokarmów odbywało się w domach, nie było całej celebry, związanej z obchodzeniem świąt.

OBOSTRZENIA NA WIELKANOC: Watykan zabrał głos

Jakie są nowe wytyczne na Wielkanoc? W tym roku, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę najprawdopodobniej jednak odbędzie się w kościołach - jednak z pewnymi ograniczeniami.

Według najnowszych wytycznych Watykanu tegoroczne święta wielkanocne będą różniły się od tego, co pamiętamy z czasów sprzed pandemii. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała zalecenia w tej sprawie.

Zeszłoroczny dekret o obchodzeniu Wielkiego Tygodnia jest aktualny również w tym roku - przypomina Watykan.

- Biskupi i kapłani powinni obchodzić obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału ludu i w odpowiednim miejscu, unikając koncelebry i pomijając przekazanie sobie znaku pokoju - czytamy w ubiegłorocznym dekrecie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, nie było w kościołach święcenia pokarmów, obmywania stóp w Wielki Czwartek itp.

Co znajduje się w nocie do biskupów?

NOTA DO BISKUPÓW I KONFERENCJI EPISKOPATÓW W SPRAWIE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA 2021

Intencją niniejszej noty jest przedstawienie kilku prostych wskazówek, które pomogą Biskupom w wypełnieniu ich zadania oceny konkretnych sytuacji i zapewnienia duchowego dobra pasterzom i wiernym, w przeżyciu tego Wielkiego Tygodnia roku liturgicznego.

Nadal przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian, także w naszym zwyczajnym sposobie sprawowania liturgii. Normy i wskazania zawarte w księgach liturgicznych, opracowane z myślą o normalnych czasach, nie do końca znajdują zastosowanie w wyjątkowych momentach kryzysu, takich jak obecne. Dlatego biskup, jako moderator życia liturgicznego w swoim Kościele, jest wezwany do podejmowania roztropnych decyzji, aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego i dla dobra dusz powierzonych jego pieczy, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne.

Raz jeszcze przypominamy Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku. Zachęcamy zatem do ponownego zapoznania się z nim, mając na uwadze decyzje, jakie Biskupi będą musieli podjąć w związku z nadchodzącymi celebracjami paschalnymi w konkretnej sytuacji swojego kraju. W wielu krajach nadal obowiązują surowe warunki kwarantanny, które uniemożliwiają obecność wiernych w kościele, podczas gdy w innych powraca się do bardziej normalnego sposobu sprawowania kultu.

  • Wykorzystanie mediów społecznościowych bardzo pomogło duszpasterzom w zapewnieniu wsparcia i bliskości swoim wspólnotom w okresie pandemii. Obok tych pozytywnych rezultatów zaobserwowano również aspekty problematyczne. W obchodach Wielkiego Tygodnia sugeruje się ułatwienie i uprzywilejowanie medialnych relacji z uroczystości pod przewodnictwem Biskupa, zachęcając wiernych, którzy nie mogą udać się do swojego kościoła, do śledzenia uroczystości diecezjalnych jako znaku jedności.
  • We wszystkich celebracjach, w łączności z Konferencją Episkopatu, należy zwrócić uwagę na pewne szczególne momenty i gesty, zgodnie z wymogami służby zdrowia (por. List Kardynała Prefekta do Przewodniczących Konferencji Episkopatów: Z radością powróćmy do Eucharystii!, 15 sierpnia 2020 r., Prot. N. 432/20).
  • W razie potrzeby można przenieść Mszę Świętą Krzyżma na inny, bardziej odpowiedni dzień; wskazane jest, aby uczestniczyła w niej znaczna reprezentacja pasterzy, szafarzy i wiernych.
  • W odniesieniu do celebracji Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej zachowują ważność wskazania podane w ubiegłym roku.
  • Zachęca się do przygotowania odpowiednich pomocy dla modlitwy rodzinnej i osobistej, także z wykorzystaniem niektórych części Liturgii Godzin.

Kongregacja składa serdeczne podziękowania Biskupom i Konferencjom Episkopatów za ich duszpasterską odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację w ciągu roku. Mamy świadomość, że podjęte decyzje nie zawsze były łatwe do zaakceptowania przez duszpasterzy i wiernych świeckich. Wiemy jednak, że zostały one podjęte w celu zapewnienia, aby święte tajemnice były celebrowane w sposób jak najbardziej skuteczny dla naszych wspólnot, z poszanowaniem dobra wspólnego i zdrowia publicznego.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 17 lutego 2021 roku, Środa Popielcowa.

Robert Kardynał SarahPrefekt

Ks. Arthur RocheArcybiskup Sekretarz

Obostrzenia na Wielkanoc. W czwartek, 25 marca, premier Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapowiedzieli wprowadzenie nowych obostrzeń na Wielkanoc. Dotyczą również kościołów.

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Czy rządowe zalecenia będą respektowane?

Zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych – napisał w piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Czy rosnąca liczba zakażeń spowoduje wprowadzenie kolejnych obostrzeń przed Wielkanocą?

J- eśli dynamika zakażeń nie będzie słabła, to będziemy rozważali kolejne obostrzenia; nie ma uzgodnień, żebyśmy obostrzenia wprowadzali automatycznie po spełnieniu jakiegoś parametru - podkreślił podczas sobotniej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Raport z Anteny 04.03