Tak klientów oszukują restauracje! UOKiK przeprowadził kontrole w turystycznych miejscowościach

i

Autor: pexels.com Tak klientów oszukują restauracje! UOKiK przeprowadził kontrole w turystycznych miejscowościach

Tak restauracje oszukują klientów! UOKiK przeprowadził kontrole w turystycznych miejscowościach

2021-07-13 9:05

Rybka w knajpie? Kawa na stacji? Okazuje się, że niektóre lokale gastronomiczne podstępnie oszukują swoich klientów. Nierzetelna obsługa, zaniżona waga potraw, doliczanie do rachunku produktów, których nie otrzymaliśmy - to tylko niektóre z nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Handlową podczas kontroli lokali gastronomicznych przeprowadzonych w kilkudziesięciu turystycznych miejscowościach.

Do 10 czerwca zakończono kontrolę 58 placówek gastronomicznych w miejscowościach turystycznych. Inspektorzy odwiedzili bary, pizzerie, restauracje, zajazdy, karczmy, stacje paliw w 13 województwach. W 33 placówkach (56,9 proc.) wykryto nieprawidłowości - poinformował UOKiK w komunikacie. Nałożono 14 mandatów karnych, w sumie na 1600 zł, skierowano 6 wniosków do sądów rejonowych, a wobec dwóch podmiotów zastosowano pouczenie.

Tak co druga restauracja oszukuje swoich klientów. UOKiK opublikował listę nieprawidłowości

W dziesięciu placówkach stwierdzono nierzetelną obsługę konsumentów. Według UOKiK, w zakres tych uchybień wchodziła zaniżona pojemność napojów alkoholowych (3 placówki), zaniżona waga oferowanych potraw (3 placówki), użycie do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (3 placówki), a także doliczanie do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał (1 placówka).

Kontrola 20 placówek wykazała nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen. W przypadku 15 placówek uchybienie dotyczyło tego, że w menu nie określono ilości potraw i napojów oferowanych do sprzedaży, do których odnosi się cena. 2 skontrolowane placówki nie uwidaczniały cen przy 11 rodzajach towarów w opakowaniach jednostkowych, w 5 placówkach zaś nie uwidaczniano cen jednostkowych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, a także ilości potraw sprzedawanych na sztuki.

Raport z anteny 12.07, godz.10

W dwóch przypadkach przedsiębiorcy nie zgłosili do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków.

Podczas kontroli 16 zakładów z kolei wykazano, że przedsiębiorcy posiadali i stosowali narzędzia pomiarowe bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. "wagi domowe" niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej.

W 5 kontrolowanych lokalach (na 35 skontrolowanych w tym zakresie) nie uwidoczniono wymaganych przepisami prawa informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.

UOKiK poinformował, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawy o podatku akcyzowym, ani wobec stanu sanitarno-porządkowego placówek.

Źródło: PAP, UOKiK

W tych sytuacjach NIE DOSTANIESZ ŚLUBU w kościele. Lista 12 powodów [GALERIA]