Spis powszechny 2021. Czy trzeba odpowiadać na wszystkie pytania?

i

Autor: katemangostar/freepik.com Spis powszechny 2021. Czy trzeba odpowiadać na wszystkie pytania?

Spis powszechny 2021. Czy trzeba odpowiadać na wszystkie pytania w formularzu?

2021-05-19 10:51

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Wiele osób jeszcze nie wypełniło formularza dostępnego za pośrednictwem aplikacji na stronie GUS. W pierwszych dniach po jego uruchomieniu pojawiło się wiele kontrowersji i wątpliwości związanych z pytaniami. Czy na wszystkie z nich musimy odpowiadać?

Spis powszechny 2021 przez internet. Jedno z zastrzeżeń dotyczy możliwości spisania się przez internet bez konieczności wizyty rachmistrza. “Aby to zrobić, należy podać dokładne dane, w tym PESEL, pozostałych osób, które mieszkają pod danym adresem. Zdaniem RPO z perspektywy ochrony prawa do prywatności nie wydaje się zasadne, aby dzielić się swoimi danymi osobowymi ze wszystkimi współlokatorami" - pisze “Dziennik Gazeta Prawna”.

Spis powszechny 2021 - współlokatorzy

"DGP" dodaje, że "z odpowiedzi prezesa GUS Dominika Rozkruta wynika, że osoba dorosła, która jako pierwsza zaloguje się do aplikacji spisowej, podaje informacje o lokalu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala jego skład osobowy oraz określa relacje rodzinne pomiędzy współlokatorami". "Przyjęte rozwiązanie umożliwia zatem spisanie się wszystkim wspólnie zamieszkującym osobom, po zalogowaniu się do aplikacji spisowej tylko jednego pełnoletniego mieszkańca" - tłumaczy Rozkrut, cytowany w artykule.

Prezes GUS "przyznaje, że podczas spisu mogą wystąpić różne sytuacje życiowe, np. mieszkać wspólnie mogą osoby niespokrewnione (wynajmujące mieszkanie)". Stąd - wyjaśniono - przewidziano "możliwość samospisania wyłącznie siebie, bez podawania informacji o współmieszkańcach - członkach tego samego gospodarstwa domowego, jeśli nie wyraziły one zgody na wspólne spisanie się, lub o których osoba spisująca nie ma wiedzy". "Wtedy wszyscy, którzy nie zostaną wykazani, mimo wspólnego zamieszkiwania są zobowiązani do samodzielnego dokonania spisu. GUS zaznacza, że w takiej sytuacji ta informacja będzie uznana za zgodną z prawdą" - podano. 

Spis powszechny 2021 - małżeństwo

Dziennik informuje też, że osoby, które zawarły jednopłciowe małżeństwo za granicą, mogą jako stan cywilny podać: żonaty/zamężna. GUS uzna te informacje za zgodne z prawdą. 

Spis powszechny 2021 - wiara

Prezes GUS w wypowiedzi dla serwisu Money.pl wyjaśnił kwestię dotyczącą odpowiedzi na pytania o wyznanie i wiarę oraz przynależność do mniejszości etnicznych. Dominik Rozkrut zapewnił, że odpowiedź na te pytania nie jest obowiązkowa. Jak dodał, konstytucja zabrania ich zadawania i domagania się obowiązkowej odpowiedzi. Jeżeli jednak zdecydujemy się udzielić odpowiedzi, to prezes GUS zapewnia, że taka informacja “nie zostanie nigdzie wykorzystana i upubliczniona”. 

Spis powszechny 2021 - jak się spisać?

Spisać można się:

  • przy pomocy komputera, tabletu lub telefonu korzystając z aplikacji na stronie: spis.gov.pl,
  • dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99, wybierając kanał „Spisz się przez telefon”.

Do 3 maja spisywaliśmy się wyłącznie samodzielnie. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli wywiady telefoniczne od 4 maja br. Należy pamiętać, że rachmistrz powinien się przedstawić oraz podać numer legitymacji. Jeżeli respondent ma wątpliwości co do osoby, która dzwoni, może potwierdzić tożsamość rachmistrza, dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99. Wszelkie próby wyłudzenia danych przez osoby nieuprawnione do przeprowadzenia spisu oraz podszywanie się pod czyjąś tożsamość w celu zalogowania się do formularza spisowego są przestępstwem i powinny być zgłaszane na policję.

Kto musi wziąć udział w Spisie Powszechnym?

Spisujemy się w miejscu zamieszkania według stanu na 31 marca 2021 godz. 24:00. Spis dotyczy obywateli Polski, stale bądź czasowo przebywających w mieszkaniach lub zamieszkałych w pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz czasowo przebywających za granicą. Obowiązkiem spisowym objęte są także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz cudzoziemcy, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Spisujemy się według miejsca zamieszkania na dzień 31 marca 2021, godz. 24:00.

Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie (tj., w wieku 0 do 17 lat), powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dopuszcza się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu – za ich zgodą – przez dorosłą osobę również zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o mieszkaniu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mieszkaniowym i osobowym.

Sonda
W jaki sposób poddasz się Spisowi Powszechnemu?
ESKA XD #022 - LODY EKIPY, Promyk nadziei, odchudzanie po lockdownie, rekordowe mandaty