Lista lektur dla szkoły podstawowej - lektury obowiązkowe i uzupełniające

i

Autor: fot./freeimages.com/Michelle Seixas Książki

Rewolucyjne zmiany w kanonie lektur: Ruszają konsultacje. Co może ulec zmianie?

2021-06-09 18:24

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe w sprawie zmian w wykazie lektur, dodania podstawy programowej z przedmiotu historia tańca i zmiany sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie potrwają do 8 lipca – poinformowało w środę (9 czerwca) MEiN.

Zmiany w projektach rozporządzeń ministra edukacji i nauki przekazano do konsultacji w środę (9 czerwca).

W przesłanym PAP komunikacie MEiN czytamy, że zmiany w wykazach lektur obejmują wszystkie etapy kształcenia, tj.: edukację polonistyczną na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna), język polski na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VI i VII i VIII szkoły podstawowej) oraz język polski w szkołach ponadpodstawowych.

"Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania). Co istotne w kontekście przygotowań uczniów do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego, w przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się tylko nieliczne zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z wybranych pozycji. Tym samym proponowane w projektach zmiany nie będą skutkowały zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na obu typach egzaminu"

– zapewniono.

Wyjaśniono, że zmiany w zakresie lektur wynikają z potrzeby pełniejszej korelacji wykazu lektur z celami kształcenia określonymi w podstawie programowej. Zaznaczono, że zmiany dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, tj. podstawy programowej z 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Do konsultacji skierowano też projekt rozporządzenia, w którym ustalono podstawę programową przedmiotu historia tańca jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie rozszerzonym. Zmiana w tym zakresie jest wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – wynika z komunikatu.

"Proponujemy również zmianę w podstawie programowej dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla szkoły branżowej I stopnia w zakresie przedmiotu +Wychowanie do życia w rodzinie+ w części dotyczącej +Warunków i sposobu realizacji+, polegającą na rezygnacji z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej" – napisano w komunikacie.

Czy grozi nam wojna ?