lektury szkolne

Sofokles, autor Antygony, jest jednym z najwybitniejszych tragików antycznej Grecji. Antygona jest chronologicznie ostatnią po Królu Edypie oraz Edypie w Kolonie, częścią tzw. tragedii tebańskich. Za…

dodano 8-10-2021

Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to wstrząsająca relacja życia w łagrze, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Opracowanie, streszczenie i najważniejsze informacje o bohaterach prezentujemy…

dodano 8-10-2021

Boska komedia jest arcydziełem literatury włoskiej - o tym otworze mówi się, że jest 'najważniejszym po Biblii dziełem dla Włochów'. Można powiedzieć, że poemat Dantego jest kwintesencją nie tylko śr…

dodano 8-10-2021

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to arcydramat narodowy, który przedstawia przyczyny niemocy narodowowyzwoleńczej i obnaża młodopolską ludomanię. Streszczenie, opracowanie oraz charakterystyka bohat…

dodano 7-10-2021

„Treny” Jana Kochanowskiego to jeden z najsłynniejszych polskich cyklów funeralnych. Szczególny, bo poświęcony pamięci dziecka. Przeczytaj albo posłuchaj.

dodano 4-10-2021

Lilla Weneda to jeden z dwóch baśniowych dramatów Juliusza Słowackiego opowiadający o prahistorii Słowian i jednocześnie komentujący współczesne poecie zdarzenia. Streszczenie wraz z opracowaniem i i…

dodano 4-10-2021

Bogurodzica to najcenniejsze dzieło polskiej literatury, modlitwa do Boga i pierwszy hymn. Jak poprawnie zrozumieć jej tekst i archaizmy w niej zawarte? Przeczytaj albo posłuchaj.

dodano 16-9-2021

„Lament świętokrzyski” to wiersz pochodzący z piętnastego wieku. Jest uważany za jeden z najlepszych przykładów średniowiecznej liryki. Przeczytaj albo posłuchaj.

dodano 14-9-2021

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony...” zawiera aluzje do upadku powstania styczniowego. Uznawana jest za jedno z najbardziej poruszających opowiadań Stefana Żeromskiego. Streszczenie wraz z opracowa…

dodano 30-8-2021

Żywoty świętych do połowy dwudziestego wieku były najpopularniejszą polską książką. Od czasu wydania w tysiąc pięćset siedemdziesiątym siódmym roku cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Poniżej…

dodano 30-8-2021

Matura 2021 już wkrótce. Na początku maja uczniowie szkół średnich staną do egzaminy dojrzałości. Jednym z przedmiotów obowiązkowych jest język polski. Aby zdać egzamin, potrzebna jest znajomość lekt…

dodano 28-4-2021

Pan Tadeusz to lektura, z którą musieli zmierzyć się uczniowie klas ósmych. Próbny egzamin ósmoklasisty 17.03.2021 rozpoczął się o godzinie 9:00. Rozprawka lub opowiadanie to wyzwanie, które uczniowi…

dodano 17-3-2021