REWOLUCJA w temacie chwilówek: Teraz już nikt Cie nie oszuka!

i

Autor: Pixabay.com

REWOLUCJA w temacie chwilówek: Teraz już nikt nas nie oszuka? ZOBACZ co się zmieni

2021-05-21 10:49

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian – te dotyczyć będą treści zawartych w art. 388 Kodeksu cywilnego, regulującego m.in. instytucję wyzysku. To Rewolucja w temacie chwilówek. Co dokładnie się zmieni?

Nowe przepisy mają chronić nas przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Chodzi m.in. o nakłanianie do zawierania niekorzystnych transakcji. Seniorzy będą mogli zatem spać spokojnie?

Rewolucja w temacie chwilówek: Jak było do tej pory?

Obecnie przepisy dotyczące wyzysku w Kodeksie cywilnym brzmią:

§ 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.

§ 2. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawarcia umowy

Teraz już nikt Cie nie oszuka. Sprawdź co się zmienił

Resort finansów chce, aby art. 388 zmieniony został na:

§ 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak rozeznania drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać unieważnienia umowy albo jeżeli jest to możliwe, zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia.

§ 2. Jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, domniemywa się, że przewyższa je w stopniu rażącym.

Widać zatem, że artykuł ma zostać poszerzony o sytuację, w której osoba korzystająca z usług nie ma rozeznania, a zatem została naciągnięta, oszuka, nie zna wszystkich szczegółów.

Zawarte w projekcie rozwiązania mają zwiększyć ochronę obywateli m.in przed nieuczciwymi i nieetycznymi praktykami sprzedawców, którzy nakłaniają klientów do zawierania niekorzystnych transakcji.

Czy warto korzystać z pomocy pośredników kredytowych?