Egzamin

i

Autor: pixabay.com

Rewolucja w szkołach - MATURA ROZSZERZONA OBOWIAZKOWA! Zmiany też w egzaminie ósmoklasisty

2021-08-19 10:17

Ministerstwo Edukacji i Nauki szykuje wielkie zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu dojrzałości. Od przyszłego roku obowiązkowy ma być jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym! Projekt rozporządzenia mówi też o istotniej zmianie dotyczącej egzaminu ósmoklasisty. Więcej na ten temat w artykule.

Matura rozszerzona będzie obowiązkowa! Taką rewolucję szykuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dowiadujemy się o tym z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który w środę, 18 sierpnia, opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dokument mówi też o ważnych zmianach na egzaminie ósmoklasisty. Dokument został skierowany do podpisu ministra Czarnka, co będzie już tylko formalnością. Dotychczas zdawanie podczas egzaminu dojrzałości przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie było obowiązkowe. Dlaczego zdecydowano się na zmiany i kiedy zostaną wprowadzone? O tym w dalszej części artykułu.

Najpierw wybudował największego monster trucka na świecie, teraz ma całą flotę potężnych aut

Od kiedy obowiązkowa matura rozszerzona?

Nowelizowane rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 2022 roku. Oznacza to, że już przyszłoroczni maturzyści i maturzystki będą obowiązkowo zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do tej pory taki obowiązek nie istniał. Wybór przedmiotu na poziomie rozszerzonym zależał od chęci osoby zdającej. Absolwent lub absolwentka szkoły podstawowej zaliczą maturę, jeśli uzyskają z każdego przedmiotu obowiązkowego najmniej 30% punktów. Dotyczy to także obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wybrać muszą przynajmniej jeden.

Tak jak podczas matury 2021, nie będzie zaś egzaminu ustnego. Możliwość jego zdawania będą miały osoby aplikujące na uczelnie zagraniczną, jeśli wymagać będzie tego proces rekrutacyjny.

Egzamin ósmoklasisty 2020 - nowy termin i mniej przedmiotów obowiązkowych

Zmiany dotyczą również egzaminu ósmoklasisty 2022. Przesunięty zostanie termin egzaminu. Uczniowie i uczennice przystąpią do niego w maju - miesiąc później, niż w 2021. Ma to dać możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu.

Drugą zmianą czekająca zdających w 2022 jest rezygnacja z czwartego obowiązkowego przedmiotu. Do wyboru były: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Na egzaminie obowiązkowe będą więc tylko język polski, matematyka i język obcy nowożytny. MEiN wprowadziło tę zmianę po postulatach środowiska nauczycielskiego i rodziców, którzy obawiali się, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu wymusza na zdających skupienie się na wybranym przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych. Rezygnacja z czwartego przedmiotu obowiązkowe oznacza inny przelicznik punktów. Wyniki z języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35. Maksymalnie będzie więc można z tych przedmiotów dostać po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Punkty z języka obcego będzie się mnożyło przez 0,3 - maksymalnie do uzyskania będzie więc 30 punktów. Przeniesienie terminu przełoży się zaś na późniejsze ogłoszenie wyników egzaminu - podczas wakacji.

Dlaczego ministerstwo wprowadza zmiany?

Nowelizacja rozporządzenia, jak zapewnia ministerstwo, wynika z potrzeby określenia sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022, uwzględniającego skutki prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów w czasie trwającego w Polsce stanu epidemii.