Kara za odmowę przerwania urlopu na polecenie służbowe pracodawcy

i

Autor: Unsplash - Cody Black Pracodawca może przerwać urlop pracownikowi. Jaka gara grozi nam za odmowę polecenia służbowego?

Pracodawca może przerwać Twój urlop. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz zostać ukarany!

2021-05-18 9:29

Jesteś w trakcie urlopu? Pracodawca może go w każdej chwili przerwać. Dotyczy to jednak tylko określonych przypadków. Co grozi nam za odmowę przerwania urlopu? Czy pracodawca może nas za to zwolnić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w materiale poniżej.

Rozpocząłeś wymarzony, wyczekiwany urlop w Polsce lub za granicą? Właśnie wygrzewasz się na piaszczystej plaży? Twoją sielankę w każdej chwili może przerwać pracodawca. Ale spokojnie! Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma prawo do przerwania urlopu tylko w określonych okolicznościach. Tę kwestię reguluje art. 167 Kodeksu Pracy:

Art.167. §1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Oznacza to, że pracodawca może przerwać nasz urlop jedynie z powodu spraw niecierpiących zwłoki - takich, których bez naszego udziału nie da się załatwić. Dobra wiadomość jest taka, że w związku z przerwaniem naszego urlopu to pracodawca będzie musiał pokryć wszystkie koszty poniesione przez pracownika. Jednym z takich może być pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych na wcześniejszy termin (Art. 167. §2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu)

Raport z anteny 17.05, godz.10

Kara za odmowę przerwania urlopu na polecenie służbowe pracodawcy

Co grozi nam za odmowę przerwania urlopu? Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  • karę upomnienia;
  • karę nagany;
  • karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy wstanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

W niektórych przypadkach może grozić nam również zwolnienie dyscyplinarne, zdarza się to jednak niezwykle rzadko. Pracodawca może podjąć tak rygorystyczne kroki, jeżeli uzna odmowę przerwania urlopu za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Reguluje to Art. 52. Kodeksu Pracy:

Art.52.§1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Za przerwanie urlopu kara może grozić również pracodawcy

Zanim jednak pracodawca zdecyduje się przerwać urlop pracownikowi, powinien dobrze się zastanowić, czy aby na pewno jest to konieczne i niezbędne. W przeciwnym razie może zostać nałożona na niego wysoka kara sięgająca nawet 30 tysięcy złotych.

Sonda
Czy wakacje 2021 roku zamierzasz spędzić za granicą?