Szkoła

i

Autor: Alexandra_Koch/Pixabay/cc0

Powrót do szkół. Są już WYTYCZNE! Tak będzie wyglądał nowy rok szkolny

2021-08-17 12:37

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało już wytyczne odnośnie nowego roku szkolnego, organizacji zajęć, a także zasad w budynku szkoły. Ministerstwo podało zasady odnośnie m.in.: noszenia maseczek, odprowadzania dzieci do szkół, czy organizacji zajeć na świeżym powietrzu. W komunikacie MEiN podkreśliło, że po długiej przerwie na naukę zdalną,trzeba położyć nacisk na zdrowie psychiczne uczniów. Jak ma to wyglądać?

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje w swoich wytycznych, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie: „Jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19” – cytując stanowisko MEiN. W ogólnych wytycznych dla szkół nie jest możliwe, aby uwzględnić specyfikę każdej placówki w Polsce. Różniące się od siebie szkoły np. pod względem kadry, czy ilości sal, a przede wszystkim regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemiologicznej będą różnić się również pod względem wprowadzonych zasad. To na co Ministerstwo Edukacji i Nauki kładzie największy nacisk w podanych wytycznych to zdrowie psychiczne uczniów. Dlatego, że zdecydowaną część poprzedniego roku szkolnego spędzili w domach przed komputerami, odizolowani od przyjaciół.

- Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. […] W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością  o zdrowie psychiczne – czytamy w komunikacie.

Spis treści

 1. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Organizacja zajęć
 2. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Maseczki
 3. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Sale lekcyjne
 4. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia na powietrzu?
 5. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Świetlica
 6. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia pozalekcyjne
 7. Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Gastronomia

CZYTAJ TAKŻE: KOLEJNE LODY WYCOFANE ZE SKLEPÓW - w tych produktach wykryto SZKODLIWĄ SUBSTANCJĘ

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Organizacja zajęć

Według MEiN do szkoły wrócą uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny. W wytycznych możemy przeczytać, że rekomendowane jest (w miarę możliwości) ograniczenie z korzystania z transportu publicznego przez uczniów i nauczycieli na rzecz prywatnych samochodów, przemieszczania się pieszo, czy rowerami i hulajnogami. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani z placówki szkolnej przez rodziców, opiekunów bez objawów choroby zakaźnej. Przy wejściu do szkoły powinna znaleźć się informacja o dezynfekcji rąk oraz instrukcja jego użycia. Placówka powinna zadbać o to, aby każdy kto wchodzi do budynku mógł zdezynfekować ręce. Za to uczniowie w pierwszej kolejności powinni myć ręce wodą i mydłem. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Maseczki

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Sale lekcyjne

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, MEiN rekomenduje:

 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Inne sprzęty i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

POLECAMY: Antyszczepionkowcy wkroczyli do domu dziecka. "Nie szprycujcie nam dzieci" [WIDEO]

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia na powietrzu?

Co ważne MEiN zaleca korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. A także zachęca do wyjść na świeże powietrze, do parku, lasu, na tereny zielone z zachowaniem dystansu od obcych oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego i innych sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Świetlica

Zajęcia świetlicowe mogą nadal odbywać się w świetlicy szkolnej, ale w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice jak inne sale należy wietrzyć co godzinę w trakcie przebywania dzieci także. W szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Zajęcia pozalekcyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje w swoich wytycznych, że w każdej placówce należy samodzielnie ustalić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń.

Powrót do szkół. Wytyczne MEiN: Gastronomia

Rekomendacje przy organizacji żywienia w szkole dotyczą takich miejsc jak: stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone do spożywania ciepłych posiłków. W nich obok warunków higienicznych należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, czyli:

 • zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
 • Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami to co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków - czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, oczywiście z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
Bohaterka uratowała tonące koty w Nowym Dworze Gdańskim
Sonda
Powrót do szkoły - czy chcesz od września wrócić do nauki stacjonarnej?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE