Nowe dotacje dla firm 2021. Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla małych przedsiębiorstw

i

Autor: Unsplash Nowe dotacje dla firm 2021. Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla małych przedsiębiorstw

Nowa dotacja 5000 zł dla firm od 1 lutego. Wraca bezzwrotna pożyczka, ale nie dla każdego

2021-02-03 4:09

Nowa dotacja 5000 zł dla firm 2021 to rozwiązanie w ramach Tarczy Antykryzysowej rozszerzające listę podmiotów, które mogą otrzymać bezzwrotną pożyczkę 5000 zł. Kto może z niej skorzystać i na jakich warunkach? Jak złożyć wniosek i od kiedy można ubiegać się o nowe dotacje dla firm w 2021 roku? Odpowiadamy w tym artykule. [3.02.2021]

Dotacja 5000 zł dla firm. Nowy nabór wniosków [3.02.2021]

Po raz kolejny mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dotacji dla firm. W 2021 roku wraca bezzwrotna pożyczka 5000 zł na działalność. To rozwiązania zaproponowane w ramach 7. odsłony Tarczy Antykryzysowej, która rozszerza wsparcie na kolejne podmioty.

ZOBACZ: Nowe dotacje dla firm. Padł REKORD! Jak sprawdzić, czy dostałeś dotację? [WYNIKI]

Kto dokładnie może wziąć nowe dotacje dla firm? Zgodnie z przepisami są przypadki są dwa. Pierwszy to mikroprzedsiębiorca, który:

  • Prowadzi działalność gospodarczą i w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat zatrudniał mniej niż 10 pracowników.
  • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług niższy niż równowartość 2 milionów euro (w złotówkach) lub też „suma aktywów jego bilansu sporządzpnego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyla równowartości 2 milionów euro (w zł).

Drugi przypadek dotyczy małych przedsiębiorców, czyli osób, które:

  • Na przestrzeni dwóch ostatnich lat w co najmniej jednym roku zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników.
  • Sumy aktywów ich bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
  • Nie jest mikroprzedsiębiorcą.
Tarcza Antykryzysowa. Rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej

Nowa dotacja 5000 zł dla firm – jak dostać bezzwrotną pożyczkę 5000 zł?

O dotacje mogą ubiegać się mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy dostali wsparcie w grudniu 2020 roku. Muszą jednak spełnić cztery poniższe warunki:

  • Miel przychód roczny niższy o co najmniej 40% niż ten z w miesiącu poprzednim lub analogicznym do roku poprzedniego.
  • Rozpoczęli działalność najpóźniej w listopadzie 2019 roku.
  • Na dzień 30 listopada 2020 roku wciąż prowadzili działalność.
  • Nie zawiesili wykonywania tej działalności na okres obejmujący 30 listopada 2020 roku.

AKTUALIZACJA: W piątek, 29 stycznia, premier zapowiedział, że dotacja dla firm - pożyczka 5000 zł będzie przedłużona na okres grudzień 2020-luty 2021.

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł – od kiedy można składać wnioski?

Przepisy, na mocy których można otrzymać nowe dotacje dla firm, wchodzą w życie 1 lutego 2021. Do kiedy można składać wnioski oraz od kiedy będzie wypłacana pożyczka 5000 zł?

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku poinformował, że nowy nabór wniosków o udzielenie jednorazowo pożyczki do 5000 zł prowadzony jest od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 roku. Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)).

Wniosek można będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia 2021 roku. Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dotacja - pożyczka 5000 zł jest bezzwrotna i jednorazowa. Warto uważnie wypełnić wniosek, ponieważ prosty błąd może skutkować niepełnym udzieleniem wsparcia. Przykładowo, wystarczy pomylić się o jedno, aby zamiast 5000 otrzymać 500 zł.- 

Czy nowa dotacja 5000 zł jest bezzwrotna?

Pożyczka 5000 zł dla firm jest bezzwrotna. Istnieje jednak jeden warunek. Przedsiębiorca, który ją otrzyma, musi wykonywać działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji, czyli od momentu dnia wypłaty na jego konto.

Nowe dotacje dla firm 2021 – lista PKD

Nabór wniosków dotyczy przedsiębiorstw oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i kodami:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznic-twa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

...których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku, albo listopadzie 2019 r.