Szkoła

i

Autor: pixabay.com Szkoła

Jak będzie wyglądał powrót do szkoły? MASECZKI i DEZYNFEKCJA będą koniecznością!

2021-08-17 14:36

Od 1 września dzieci i młodzież wrócą do szkół! Po długim okresie nauczania zdalnego, znów będą prowadzone lekcje w trybie stacjonarnym. Jak będzie wyglądał powrót? Pokazują to wytyczne MEiN na rok szkolny 2021/2022. Piszemy o nich w naszym artykule.

Powrót do szkoły 1 września 2021 - wiadomo już, że przy dzisiejszym poziomie zakażeń koronawirusem, możliwe jest przywrócenie nauki w formie stacjonarnej. Uczniowie i uczennice z Polski przez ponad rok uczyli się we własnych domach na lekcjach online. Teraz wrócą do szkolnych ławek. Nie oznacza to jednak, że wszystko będzie wyglądało, jak przed pandemią koronawirusa. Wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki mówią o wielu zasadach bezpieczeństwa, które mają uchronić dzieci i młodzież szkolną oraz grono pedagogiczne przed zakażeniami. Codziennością staną się maseczki ochronne, dezynfekcja i dystans. Co jeszcze przewidują wytyczne? W dalszej części artykułu przeczytacie, jak będzie wyglądał powrót do szkoły.

Trąba powietrzna zniszczyła Schronisko dla Psów "Zwierzaki do wzięcia" w miejscowości Gózd pod Rykami

Wytyczne MEiN, MZ i GIS - tak będzie wyglądało życie w szkole

Jak czytamy na stronie MEiN: - Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zalecenia dotyczą:

  • organizacji zajęć, 
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Wszystkie te wytyczne całkowicie reorganizują życie szkół. Szczególną uwagę zwrócić można na rekomendacje dotyczące maseczek ochronnych. Powinni je stosować nauczyciele i opiekunowie. Rodzice zaś mają obowiązek zapewnić je dzieciom. Będzie je trzeba zakładać w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Skoro zaś wspomniano o dystansie, minimalna odległość między osobami ma wynosić 1,5 m. Wpłynie to między innymi na lekcje WF-u, gdyż niemożliwe będzie organizowanie ćwiczeń i gier kontaktowych. Ważnym punktem wytycznych jest też Dezynfekcja - przed i po zajęciach odbywać się będzie mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Do szkoły tylko bez objawów chorobowych

Wielką wagę będzie się przykładało do stanu zdrowia uczniów i uczennic, nauczycieli i opiekunów. Do szkoły można przychodzić wówczas, gdy nie wykazuje się objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. To samo dotyczy grona pedagogicznego. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkół także muszą być zdrowi.

Jeżeli zaś pracownik szkoły zaobserwuje u osób uczących się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), będzie je musiał odizolować, np. w innej klasie lub w miejscu zapewniającym odległość min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ze szkoły.

Wielkie zmiany w organizacji zajęć

Zupełnie inaczej niż kiedyś wyglądać będzie organizacja zajęć. Zalecenia mówią o ustalaniu, w miarę możliwości, indywidualnego harmonogramu/planu dnia (lub tygodnia) dla każdej klasy. Rekomenduje się, by jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do klas przyporządkowani zaś mają być ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. W salach, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, konieczne będzie przestrzeganie 1,5-metrowego dystansu.

Koniec wycieczek szkolnych?

W zaleceniach opublikowanych przez MEiN czytamy też: - Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Może to oznaczać, że wiele grup osób uczących się, w roku szkolnym 2021/2022 nie odwiedzi takich miejsc, jak dawny obóz koncentracyjny w Oświęcimiu czy Sanktuarium Jasnogórskie, które były częstymi celami wycieczek.

Zobaczcie wytyczne MEiN

Nie ulega wątpliwości, że powyższe zalecenia wpłyną na to, jak będzie wyglądał powrót do szkół w 2021 roku. To jednak tylko najważniejsze wytyczne. Ich szczegółowy opis znajdziecie w tym artykule, oraz na stronie MEiN. O rekomendacjach dowiecie się także z poniższego nagrania:

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE