Wychowanek Rydzyka u sterów edukacji. Adrian Mól z PiS nowym wiceprezydentem Torunia

2022-01-13 20:59
Wychowanek Rydzyka u sterów edukacji. Adrian Mól z PiS nowym wiceprezydentem Torunia
Autor: Urząd Miasta Torunia Od lewej: Michał Zaleski, Adrian Mól

Wśród zastępców Prezydenta Torunia na powrót pojawił się przedstawiciel klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. To Adrian Mól, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dotychczasowy rzecznik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Według założeń umowy koalicyjnej zawiązanej w Radzie Miasta po ostatnich wyborach samorządowych, każdy spośród trzech klubów radnych ma przywilej rekomendowania jednego z zastępców prezydenta miasta. Po rezygnacji Zbigniewa Rasielewskiego na przełomie sierpnia i września zeszłego roku, PiS nie miał swojego przedstawiciela w tym gronie. Adrian Mól obejmie nadzór nad kilkoma ważnymi kluczowymi dziedzinami działania Urzędu Miasta:

To będą sprawy związane z edukacją. Zarówno przedszkolną, szkolną, jak i wyższą, bo takie są zadania Wydziału Edukacji, który znajdzie się w pionie pana Prezydenta Móla. Także Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, ponadto trzy pakiety działań związane z działaniem biur w Urzędzie Miasta: biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, biuro Toruńskiego Centrum Miasta Oraz Biuro Rewitalizacji. Dodam jeszcze, że poprzez nadzór nad Wydziałem Edukacji pan wiceprezydent Mól będzie zajmował się współpracą z 69 placówkami edukacyjnymi w naszym mieście – tak zakres obowiązków swojego nowego zastępcy określił Prezydent Michał Zaleski.

Powierzono mi konkretne zadania, największym wyzwaniem będzie dla mnie Wydział Edukacji – to materia, która wymaga dużego zaangażowania. Oczywiście będę chciał wykorzystać swoje doświadczenie z pracy w Urzędzie Wojewódzkim, miałem okazję współpracować również z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kiedy w 2016-2017 roku wprowadzaliśmy reformę edukacji. Oczywiście główne zadania które stoją przed nami to zapewnienie sprawnego działania szkół, kwestie związane z Kuratorium Oświaty. Trwa w Polsce dyskusja o zmianach w prawie oświatowym, znamy już pewne założenia, ale prawo oświatowe jeszcze nie zostało zmienione. Też są pewne wyzwania dla nas, jako miasta – mówił nowy Wiceprezydent Torunia Adrian Mól.

Nowy zastępca Prezydenta Torunia ma 33 lata. Jest absolwentem dziennikarstwa na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, po której ukończeniu pracował dla TV Trwam, gdzie między innymi relacjonował wizyty zagraniczne Andrzeja Dudy i Beaty Szydło. W 2016 roku został mianowany rzecznikiem prasowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. W 2018 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Torunia.