Urząd Marszałkowski w Toruniu

i

Autor: Wikipedia Urząd Marszałkowski w Toruniu rozdaje stypendia

Stypendia dla najlepszych uczniów. To ostatnia szansa na złożenie wniosku!

2022-09-27 11:17

To duża gratka dla najlepszych uczniów szkół w kujawsko-pomorskim. Samorząd chcąc wesprzeć edukację w regionie, rok rocznie przyznaje stypendia pieniężne. Co tu dużo mówić – nauka się opłaca!

Nawet 5 tys. zł mogą otrzymać najbardziej pracowici i utalentowani uczniowie szkół w województwie kujawsko-pomorskim. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech programów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wnioski można jeszcze składać do 30 września.

Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – komentował marszałek Piotr Całbecki.

Stypendia marszałkowskie dla uczniów szkół znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim przyznawane są na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tys. zł). Wysokość stypendium zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie otrzymają stypendia w trzech programach stypendialnych:

Prymus Pomorza i Kujaw

Pomysł przyznawania stypendiów powstał z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości i są laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymają uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych. W ubiegłym roku szkolnym wsparciem objęto 548 uczniów.

Humaniści na start

Projekt skierowany jest do młodych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. W ubiegłym roku szkolnym stypendium otrzymało 400 uczniów. Comiesięczne wsparcie w tegorocznej edycji programu wyniesie od 200 do 400 zł.

Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II

Program wsparcia adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników, szkół zawodowych oraz uczniowie klas pierwszych szkoły branżowej drugiego stopnia w regionie. Środki z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. Stypendia (od 200 do 500 zł miesięcznie) w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 500 uczniów.

Jak aplikować na stypendium?

Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego.

Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami można składać osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).