Szpital Specalistyczny w Toruniu

i

Autor: UM Torun

Szpitale

Toruński szpital słynie z przeszczepów. Wykonano ich już ponad 100

2024-04-18 6:55

W Toruńskim szpitalu odbyła się konferencja pod hasłem "100 przeszczepień w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika” .

Diagnostyka i leczenie

Dokładnie rok temu przy Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy. Jego celem jest prowadzenie diagnostyki i leczenia chorych na choroby nowotworowe krwi oraz stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku.

„100 przeszczepień w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” – konferencja pod takim tytułem odbyła się w tej toruńskiej placówce.

W marcu 2023 roku przy Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy. Jego celem jest prowadzenie diagnostyki i leczenia chorych na choroby nowotworowe krwi oraz stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku.

Medyczna konferencja naukowa

Medyczna konferencja w Toruńskim Szpitalu Specjalistycznym

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Powodem zorganizowania konferencji z udziałem autorytetów medycznych było wykonanie setnego przeszczepu szpiku. W wydarzeniu, które odbyło się 15 marca 2024 r. w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, udział wzięli i wygłosili prelekcje: prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak (Czy w czasie Mikołaja Kopernika ludzie chorowali na szpiczaka mnogiego?), prof. dr hab. Artur Jurczyszyn (Najnowsze metody leczenia szpiczaka mnogiego), prof. dr hab. Jan Styczyński (Terapia CAR) oraz dr n. med. Grzegorz Charliński 100 przeszczepień szpiku w Toruniu, który w roku 2017 dokonał w pierwszego przeszczepu szpiku w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

Co roku tylko w województwie kujawsko-pomorskim przybywa około 100 nowych pacjentów, u których zdiagnozowano szpiczaka plazmocytowego. To złośliwy nowotwór krwi. By wcześnie wykryć chorobę, zaleca się, by każda osoba przynajmniej raz w roku wykonała badania profilaktyczne. Nawet niewielkie odchylenie od normy może wskazać, że choroba jest we wczesnym stadium.