Pozarządowe

i

Autor: Pixabay

Organizacje pozarządowe

Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych. W całej puli 37 mln

2023-11-22 13:03

Prezydent Torunia Michał Zaleski po raz kolejny ogłosił turę konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2024 roku.

Łącznie z naborami opublikowanymi w październiku i pierwszej połowie listopada w puli konkursowej dla NGO jest prawie 37.000.000 zł. 

Kwota ta już w tej chwili przekracza łączną kwotę zapisaną na te same działania w całym 2023 roku w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Do chwili obecnej na zadania w 2024 roku realizowane przez pozarządówki ogłoszono już dwadzieścia trzy postępowania konkursowe, a ogłoszenia kolejnej transzy konkursów dla NGO należy się spodziewać w I kwartale nowego roku.

NGO-sy mogą składać oferty w kolejnych czternastu postępowaniach konkursowych:

 • Konkurs nr 2024/10 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.
 • Konkurs nr 2024/11 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 • Konkurs nr 2024/12 w zakresie pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na  organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Konkurs nr 2024/13 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024  zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.
 • Konkurs nr 2024/14 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób.
 • Konkurs nr 2024/16 w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Konkurs nr 2024/17 w zakresie rozwoju sportu  w kategorii senior.
 • Konkurs nr 2024/18 w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
 • Konkurs nr 2024/19.1 w zakresie organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia.
 • Konkurs nr 2024/20 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 • Konkurs nr 2024/21 w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w 2024 roku przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza, i Starego Miasta) w trybie powierzenia.
 • Konkurs nr 2024/22 w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 zadań wspierających i upowszechniających turystykę i krajoznawstwo
 • Konkurs nr 2024/23 w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia.
 • Konkurs nr 2024/24 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Torunia Międzynarodowego Zlotu Klubów Miłośników Samochodów.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE