Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Canva

Nauka

Naukowcy wymyślili nowe baterie. Są wypełnione płynem i nie są toksyczne!

2023-07-11 13:07

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że używane przez nas w sprzęcie elektronicznym baterie to odpady niebezpieczne. Należy je segregować i wyrzucać do specjalnych pojemników, ponieważ znajdują się w nich toksyczne metale ciężkie. Na szczęście naukowcy wymyślili baterie, które zamiast metali ciężkich wykorzystują nieszkodliwy dla środowiska płyn.

Spis treści

  1. Naukowcy wymyślili nowe nieszkodliwe baterie
  2. Szkodliwe substancje w bateriach
  3. Gdzie oddać zużyte baterie?

Naukowcy wymyślili nowe nieszkodliwe baterie

Baterie są wyjątkowo szkodliwym odpadem, który stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Znajdujące się w nich metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy. Naukowcy, chcąc pozbyć się problemu toksycznych baterii, postanowili stworzyć baterie, które będą bezpieczne dla ludzi i środowiska. Australijsko-chiński zespół naukowców stworzył związek organiczny TEMPO, który doskonale zastępuje toksyczne wypełnienie współczesnych baterii. Nowe akumulatory są wykonane ze specjalnych materiałów zwanych stabilnymi rodnikami organicznymi, które zawierają kluczowy pierwiastek 2,2,6,6-tetrametylopiperydylo-1-oksy – znany właśnie TEMPO. W swoich bateriach zamiast metalów ciężkich naukowcy użyli płynów na bazie wody. Zdaniem naukowców te elektrolity na bazie wody pomogły w opracowaniu pierwszego projektu aluminiowych akumulatorów rodnikowych, które są nie tylko wydajne, ale także praktycznie do zera zmniejszają ryzyko ich samozapłonu. Wymyślone przez naukowców baterie ulegają rozkładowi na substancje organiczne, które nie są toksyczne. "Ekologiczne baterie" są na razie w fazie testów. Ich twórcy zamierzają sprawdzić, jak zachowują się w przeróżnych sprzętach codziennego użytku.

„Przyszłością akumulatorów i baterii są materiały, które po wyrzuceniu ulegną rozpadną się na substancje bezpieczne dla środowiska” – powiedział jeden z naukowców pracujących przy projekcie Profesor Zhongfan Jia z Flinders University

Szkodliwe substancje w bateriach

Jedna bateria AA czyli popularny "paluszek" na wysypisku rozkłada się około 100 lat. W trakcie rozkładu zawarte w niej substancje mogą zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi albo nawet 400 litrów wody. Malutka płaska bateria połknięta przez dziecko może je zabić, jeśli substancje w niej zawarte dostaną się do organizmu. Jeśli bateria w urządzeniu wylała, nie należy dotykać jej bezpośrednio gołą skórą. Substancje zawarte w bateriach mogą nam poważnie zaszkodzić.

  • Rtęć – powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości;
  • Kadm – powoduje m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe;
  • Nikiel – uszkadza błony śluzowe może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych;
  • Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także skórę ze względu na właściwości żrące.

Gdzie oddać zużyte baterie?

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je zanieść  do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, specjalnie oznaczonego pojemnika na baterie ulokowanego w instytucjach typu szkoły lub urzędy miejskie lub do marketu, który zajmuje się sprzedażą baterii i w którym powinien być ustawiony specjalny pojemnik na zużyte baterie.

Baterie słoneczne - zasilanie awaryjne domu

QUIZ. Co wiesz o samochodach z czasów PRL?

Pytanie 1 z 9
W którym roku rozpoczęto seryjną produkcję Poloneza?