{"hook_body_start": "\n\n\n\n\n\n", "hook_box_half_page": "\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n\n
\n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n\n\n", "hook_box_side_bottom": "\n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n", "hook_box_topboard": "\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n\n
\n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_content": "\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n\n \n \n\n\n \n
\n

EURO 2020 - TERMINARZ, GRUPY, POLSKA, TABELA, GDZIE. Kiedy i z kim gramy na Euro?

\n
\n \n \n \n \n\n\n \n
\n \n
\n \n \n 2021-06-17\n 16:01\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Rafa\u0142 Wr\u00f3blewski\n \n \n \n \n \n
\n \n\n
\n \n \n \n \n \n \n
\n
\n \n
\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n
\n \n
\n \n \n
\n \"Euro\n
\n \n
\n Autor: Alexei Danichev/SPUTNIK Russia/East News\n Euro 2021 - GRUPY, TERMINARZ, TABELA, GDZIE, POLSKA. Kiedy i z kim gramy na Euro?\n \n
\n
\n \n
\n\n\n\n\n \n \n \n\n \n\n \n

Euro 2020- GRUPY, TERMINARZ, TABELA, GDZIE, czyli wszystkie najwa\u017cniejsze kwestie w jednym miejscu. Kiedy i z kim gramy na Euro 2020? Gdzie odb\u0119d\u0105 si\u0119 mecze Mistrzostw Europy? Jak wygl\u0105daj\u0105 inne grupy ME? Przekonajcie si\u0119 sprawdzaj\u0105c ju\u017c teraz.

\n \n\n \n \n \n \n
\n\t\t\t\t\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n \n\n\n
\n\n \n\n \n\n \n\n
\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n\n\n\n

Spis tre\u015bci

  1. Euro 2020 - POLSKA: kiedy i z kim mecze?
  2. EURO 2020 - GRUPY,\u00a0TABELA
  3. EURO\u00a02021 - TERMINARZ
  4. EURO 2020 - GDZIE, MIASTA
\n\n\n\n \n \n\n\n\n

EURO 2020- GRUPY, TERMINARZ, TABELA, GDZIE, POLSKA. W zasadzie to najwa\u017cniejsze kwestie, je\u015bli chodzi o mecze Polski na Euro 2020. S\u0105 osoby, kt\u00f3re zastanawiaj\u0105 si\u0119, kiedy i z kim gramy na Euro 2020. Mo\u017cna te\u017c rozmy\u015bla\u0107 w temacie tego,\u00a0gdzie zagra\u00a0Polska mecze na Euro 2020.\u00a0Z racji, \u017ce Mistrzostwa Europy zosta\u0142y prze\u0142o\u017cone pojawi\u0142o si\u0119 sporo niejasno\u015bci, kt\u00f3re wyja\u015bniamy ju\u017c teraz. Jedna z nich dotyczy w\u0142a\u015bnie miast organizator\u00f3w turnieju. Za\u0142o\u017cenie by\u0142o takie, by Euro odby\u0142o si\u0119 na kilkunastu stadionach znajduj\u0105cych si\u0119 na Starym Kontynencie. Pomys\u0142 ten nieco si\u0119 skomplikowa\u0142, w wyniku trudnej sytuacji epidemicznej. Komitet wykonawczy\u00a0zmieni\u0107 finaln\u0105 list\u0119 miast, kt\u00f3re przywitaj\u0105 najlepszych pi\u0142karzy Europy. Dla polskich kibic\u00f3w jednak najwa\u017cniejsze jest to, czy reprezentacja Polski znajdzie form\u0119 i klucz do zwyci\u0119stw w tym arcywa\u017cnym wydarzeniu. Polska na Euro 2020\u00a0nie b\u0119dzie mia\u0142a \u0142atwo.

\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
Ile zarabiaj\u0105 polscy pi\u0142karze? Lewandowski, Krychowiak, Glik | ESKA XD - Niesportowe zachowanie #24
\n
\n
\n

Rozwijamy nasz serwis dzi\u0119ki wy\u015bwietlaniu reklam.

\n
\n

Blokuj\u0105c reklamy, nie pozwalasz nam tworzy\u0107 warto\u015bciowych tre\u015bci.

\n

Wy\u0142\u0105cz AdBlock i od\u015bwie\u017c stron\u0119.

\n
\n
\n
\n\n
\n
\n\n\n \n
\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n

Euro 2020 - POLSKA: kiedy i z kim mecze?

\n

Euro 2020\u00a0- rywale Polski.\u00a0Na pocz\u0105tek walki o punkty na Euro 2020 zmierzyli\u015bmy si\u0119 z reprezentacj\u0105 S\u0142owacji. Nasi rywale zajmuj\u0105 34. miejsce w oficjalnym rankingu FIFA z lutego 2021. W ca\u0142ej historii spotka\u0144 z t\u0105 dru\u017cyn\u0105\u00a0grali\u015bmy 8 razy, z czego odnie\u015bli\u015bmy 3 zwyci\u0119stwa, 1 remis i 4 pora\u017cki. Ostatni mecz odby\u0142 si\u0119 w 2013 roku, w\u00f3wczas z Robertem Lewandowskim, Jakubem B\u0142aszczykowskim czy Arturem Borucem przegrali\u015bmy 0:2. Niestety, na Euro 2020 przegrali\u015bmy 1:2. Drugi mecz Polski na Euro 2020 to starcie, do kt\u00f3rego mamy nadziej\u0119 podchodzi\u0107 b\u0119dziemy z zaliczk\u0105 trzech punkt\u00f3w na koncie. Naszym rywalem b\u0119dzie 6. dru\u017cyna \u015bwiata, czyli Hiszpania.\u00a0W XXI wieku tylko raz zagrali\u015bmy z Hiszpanami i przegrali\u015bmy 6:0. By\u0142o to w 2010 roku, cho\u0107 warto zaznaczy\u0107, \u017ce teraz nie jest to ta sama reprezentacja, co 11 lat temu. Hiszpania w ostatnim czasie zremisowa\u0142a z Grecj\u0105 1:1, wygra\u0142a z Gruzj\u0105 w ostatnich sekundach 1:2 i wygra\u0142a 3:1 po zaci\u0119tym boju z Kosowem. Wydaje si\u0119, \u017ce Polska nie jest na straconej pozycji w walce o trzy punkty. Trzeci mecz, to starcie ze Szwecj\u0105, kt\u00f3rej liderem jest Zlatan Ibrahimowi\u0107. Skandynawowie w ostatnich pi\u0119ciu spotkaniach wygrali z Chorwacj\u0105 2:1, przegrali z Francj\u0105 4:2, wygrali z Gruzj\u0105 1:0, pokonali Kosowo 0:3 i poradzili sobie z Estoni\u0105 1:0.\u00a0

\n

Euro 2020 - POLSKA: kiedy i z kim mecze?

\n\n

EURO 2020 - GRUPY,\u00a0TABELA

\n

Grupy Euro 2020 - tabela przyda si\u0119 osobom, kt\u00f3re z niecierpliwo\u015bci\u0105 wyczekuj\u0105 pi\u0142karskich emocji na najwy\u017cszym poziomie. Polscy kibice b\u0119d\u0105 emocjonowa\u0107 si\u0119 sytuacj\u0105 w grupie E, gdzie Polska zmierzy si\u0119 z Hiszpani\u0105, Szwecj\u0105 i ze S\u0142owacj\u0105. Uwag\u0119 warto jednak zwr\u00f3ci\u0107 r\u00f3wnie\u017c na pozosta\u0142e grupy. Ciekawie zapowiada si\u0119 rywalizacja w grupie F, gdzie zobaczymy m.in. pojedynek Niemc\u00f3w z\u00a0Portugali\u0105 i Francj\u0105. Dla W\u0119gr\u00f3w zdecydowanie jest to \"grupa \u015bmierci\".

\n\n

EURO 2020 - TERMINARZ, GRUPY, POLSKA, WYNIKI, TABELA

\n

EURO\u00a02021 - TERMINARZ

\n

Terminarz Euro 2020 ciekawi polskich kibic\u00f3w g\u0142\u00f3wnie, je\u015bli chodzi o mecze Polski i pozosta\u0142e spotkania w naszej grupie. Kto, kiedy, z kim gra na Euro 2020? Terminarz grupy E prezentuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:

\n\n

EURO 2020 - GDZIE, MIASTA

\n

Stadiony Euro 2020, czy te\u017c Euro 2020 s\u0105 ju\u017c znane, cho\u0107 niepotwierdzone. W wyniku trudnej sytuacji epidemicznej organizatorzy prowadz\u0105 jeszcze rozmowy w sprawie obiekt\u00f3w, na kt\u00f3rych odb\u0119d\u0105 si\u0119 ogromne emocje. Liczymy, \u017ce mecze na Euro 2020 odb\u0119d\u0105 si\u0119 z udzia\u0142em kibic\u00f3w na trybunach:

\n\n\n\n\n \n \n\n
\n \n\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n euro 2021\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
\n euro 2020\n
\n \n \n
\n \n\n \n
\n \n\n \n\n\n \n \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n
\n\n\n\n\n\n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n \n Czytaj wi\u0119cej\n \n
\n \n \n \n \n \n
\n \n\n \n \n \n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n \n
\n \n \n \n
\n\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n\n\n\n
\n \n \n \n
\n \n Najnowsze\n \n
\n \n \n \n \n \n
\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n
\n \n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n\n
\n
\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n\n \n
\n \n \n \n
\n\n\n\n\n", "hook_content_bottom": "\n\n \n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_content_right": "", "hook_end_body_extended": "\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n", "hook_header_extended": "\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n", "hook_header_meta": "EURO 2020 - TERMINARZ, GRUPY, POLSKA, TABELA, GDZIE. Kiedy i z kim gramy na Euro? - ESKA.pl\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", "hook_layer": "\n", "attributes": {"body.class": "article-layout"}}