Dostałeś wezwanie do wojska? Nic dziwnego. Masowe powołania do armii. AKTUALIZACJA 3.01.2023 Polacy popierają wezwania [sondaż]

Wojsko Polskie wysyła rezerwistom wezwania na ćwiczenia wojskowe. Wezwanie do wojska w 2023 roku ma otrzymać 200 tys. ludzi. Mają 14 dni na spakowanie i zameldowanie się w jednostce wojskowej. AKTUALIZACJA: Przeprowadzono sondaż, w którym zapytano Polaków, czy popierają wezwania na na ćwiczenia wojskowe. Ponad połowa pytanych, jest na TAK.

AKTUALIZACJA 3.01.2023

Polacy w większości popierają obowiązek ćwiczeń wojskowych dla osób, które mają kategorią A. W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski "zdecydowanie tak" odpowiedziało 24,9 proc. badanych, a 29,9 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 35,8 proc., z czego 21,7 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 14,1 proc. to zdecydowani przeciwnicy takiego rozwiązania. 9,4 proc. nie ma w tej kwestii zdania. Respondentom zadano także pytanie o przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Za jest 32,9 proc. respondentów (23,2 proc. zdecydowanie popiera). Zdecydowanie przeciw jest 38,2 proc., a raczej przeciw 21,9 proc. 7 proc. ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Wezwania do wojska na ćwiczenia wojskowe

Wojsko Polskie na początku tego roku wznowiło obowiązkowe ćwiczenia wojskowe zawieszone na czas pandemii. Wezwania na ćwiczenia otrzymało w tym roku nawet 200 tys. osób. W 2023 r. będzie podobnie. Armia chce nadrobić stracony czas w czasie pandemii i przeszkolić jak najwięcej ludzi pozostających w rezerwie aktywnej. Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 55 lat, a podoficerowie lub oficerowie – do 63 lat.

Szerokim echem obiła się sprawa mieszkańca Sieradza, który ku wielkiemu zaskoczeniu został zakwalifikowany na 33-dniowe szkolenie wojskowe mimo, że nigdy nie był w wojsku. Nie został przebadany przez lekarza, wystarczyła kategoria A, którą otrzymał kilkadziesiąt la temu na komisji wojskowej WKU. "Poinformowano mnie także, że ćwiczenia kończą się przysięgą wojskową" - twierdzi.

- To nic nowego, ale pewnie przez pandemię niektórzy zapomnieli o tych ćwiczeniach. Wezwania na ćwiczenia wysyłane są zgodnie z harmonogramem i według aktualizowanych przydziałów mobilizacyjnych – mówi mjr Mariusz Maury, szef wydziału, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, które zastąpiło WKU w Katowicach.

Wezwanie do wojska: oficjalne stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji

Wezwanie do wojska na ćwiczenia dla osób, które od lat nie mają nic wspólnego z wojskiem nie są przypadkowe i nie są pomyłką.

- Przypadek z Sieradza jest zgodny z ustawą o obronie ojczyzny. Każdy mężczyzna po odbyciu kwalifikacji wojskowej trafia do pasywnej rezerwy. Wezwanie do Wojskowego Centrum Rekrutacji jest uaktualnieniem danych. Następnie dopiero drugi etap to decyzja powołująca. Osoby, którym są wręczane decyzje, to osoby, które mają bardzo pożądane kwalifikacje na potrzeby armii i chcielibyśmy je wykorzystać - tłumaczy ppłk Justyna Balik, rzeczniczka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla cywili

Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Wojsko Polskie jest tego świadome, dlatego chce zadbać o kondycję i należyte wyszkolenie oraz zapoznać rezerwistów ze współczesną techniką wojskową.

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy są obowiązkowe. Najpierw rezerwiści dostają przydział mobilizacyjny, czyli konkretny adres jednostki, a dopiero potem powołanie do wojska.

Kartę powołania do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dostają nie później niż 14 dni przed terminem stawienia się w jednostce. W zależności od potrzeb i zadań jednostki na ćwiczenia są powoływani żołnierze rezerwy różnych specjalności, w grupach m.in.: pancerno- -zmechanizowanej, logistycznej i saperskiej.

Ile trwa szkolenie wojskowe?

Osoby pozostające w tzw. rezerwie pasywnej mogą być objęte programem szkoleń jednodniowych, krótkotrwałych – do 30 dni bez przerwy, – długotrwałych – do 90 dni bez przerwy, – rotacyjnych – łącznie do 30 dni, odbywanych z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego.

Tak wyglądają ćwiczenia wojskowe

Zobacz zdjęcia z poligonu

Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe. Ile dostaniesz pieniędzy?

Ćwiczenia wojskowe są obowiązkowe. Oznacza to tyle, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu pracownikowi, którzy dostanie wezwanie, ale jest to urlop bezpłatny. Aby rezerwista finansowo na tym nie stracił, za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego.

Stawki dzienne wypłacane za ćwiczenia wojskowe

  • kapitan – 184,95 zł,
  • porucznik – 174,70 zł,
  • sierżant – 141,80 zł,
  • kapral – 133,60 zł,
  • szeregowy – 117,13 zł.

Stawki nie są wysokie i dlatego niektórzy rezerwiści próbują uniknąć obowiązkowych ćwiczeń rezerwy.

Tyle pieniędzy dostaną rezerwiści za dzień ćwiczeń wojskowych

Stawki wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe

i

Autor: Marcin Twaróg Tyle pieniędzy dostaną rezerwiści za ćwiczenia wojskowe

Jak uniknąć wezwania do wojska?

Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej można złożyć odwołanie do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie zawsze jest rozpatrzone pozytywnie. Unikanie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych jest jednak karalne zgodnie z kodeksem karnym.

Rezerwista, który nie stawił się na ćwiczenia wojskowe, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Wynikają one z art. 144 § 1 Kodeksu Karnego.

Art.  144.  [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej]

  • Par.  1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Par.  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • Par.  3. Kto nie zgłasza się do odbywania służby zastępującej służbę wojskową w warunkach określonych w § 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Listen to "Rosjanie idą na front BEZ SZKOLENIA. Gen. Kraszewski: ich żywotność od kilku minut do kilku godzin! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ" on Spreaker.