Ćwiczenia wojskowe 2022/2023. Ile pieniędzy dostaną wezwani do wojska na ćwiczenia? Mamy stawki

2022-12-09 12:50
Ćwiczenia wojskowe
Autor: Wojsko Polskie

Wojsko Polskie wypłaca pieniądze za każdy dzień obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla cywilów. Są nowe wyższe stawki. Ile pieniędzy dostaniemy za wezwanie do wojska? Ile Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego na ćwiczenia wojskowe? Sprawdź najnowsze informacje.

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe 2022

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe są nowością, którą wprowadziła ustawa o Obronie Ojczyzny. Wezwanie na ćwiczenia wojskowe może trzymać każdy cywil niezależnie od kategorii, jaką otrzymał na kwalifikacji wojskowej WKU, aż do 55. roku życia, a jeśli jest oficerem - do 63. roku życia.

Ćwiczenia są obowiązkowe i w 2023 roku Wojsko Polskie chce wręczyć wezwania do wojska na ćwiczenia nawet 250 tys. ludziom. Sporo z nich może liczyć na zwolnienie od obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Szczegółowa pełna lista osób niepodlegających ćwiczeniom jest długa. To m.in. uczniowie i aresztowani

Jakie wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe?

Każdy rezerwista za udział w ćwiczeniach wojskowych otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Chodzi o to, aby pracownik, który otrzymuje na czas ćwiczeń urlop bezpłatny, nie był stratny. Wypłata nie jest równa dla wszystkich uczestników i różni się w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.

Ile płacą za ćwiczenia w rezerwie?

Poniżej przedstawiamy aktualną listę stopni wojskowych wraz z wynagrodzeniem za ćwiczenia wojskowe w złotówkach.

 • generał (admirał) 611,04
 • generał broni (admirał floty) 510,72
 • generał dywizji (wiceadmirał) 437,76
 • generał brygady (kontradmirał) 360,24
 • pułkownik (komandor) 319,20
 • podpułkownik (komandor porucznik) 269,04
 • major (komandor podporucznik) 232,56
 • kapitan (kapitan marynarki) 205,20
 • porucznik (porucznik marynarki) 193,80
 • podporucznik (podporucznik marynarki) 191,52
 • starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 180,12
 • starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 175,56
 • chorąży (chorąży marynarki) 168,72
 • młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 164,16
 • starszy sierżant (starszy bosman) 159,60
 • sierżant (bosman) 157,32
 • plutonowy (bosmanmat) 152,76
 • starszy kapral (starszy mat) 150,48
 • kapral (mat) 148,20
 • starszy szeregowy (starszy marynarz) 134,52
 • szeregowy (marynarz) 129,96

Jak wyliczyć rekompensatę za ćwiczenia wojskowe?

W uzasadnionych przypadkach rezerwista, który bierze udział w ćwiczeniach wojskowych, może starać się o rekompensatę finansową. Dzieje się to wtedy, gdy kwoty uzyskane z ustawowego uposażenia za dni ćwiczeń są rażąco niewspółmierne do zarobków, jakie otrzymałby taki rezerwista, gdyby był w pracy, a nie korzystał z urlopu bezpłatnego.

Świadczenie rekompensujące przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie wypłacane jest na wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacane świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Tak wyglądają ćwiczenia wojskowe

Zobacz zdjęcia

Jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego na ćwiczenia wojskowe?

Świadczenie rekompensujące udział w ćwiczeniu wojskowym oblicza się na kilka sposobów. W zależności od statusu rezerwisty jest to:

 • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Kto płaci pracownikowi powołanemu do rezerwy?

Wysokość kwoty rekompensacyjnej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:

 • naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE