Zmiany w prawie pracy 2023 - dodatkowe urlopy i praca zdalna. Co się zmieni?

2022-09-27 16:03
praca
Autor: Canva

Kodeks pracy w 2023 czeka sporo zmian. Uregulowania będą obejmować urlopy i zwolnienia, pracę zdalną, a nawet kontrolę trzeźwości! Przygotujcie się na prawdziwą rewolucję i zapoznajcie się z tym, jakie zmiany czekają nas od 2023 roku. Specjalnie dla Was, zebraliśmy wszystko w jednym miejscu.

Jakie zmiany w prawie pracy w 2023 roku? 2023 rok będzie przełomowy pod względem zmian w Kodeksie pracy. Czeka nas m.in. rewolucja w urlopach, zmiana zasad pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Wynika to z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. Chodzi o tzw. work-life balance, czyli koncepcji zarządzania czasem, stawiającej za cel odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Na pracowników, którzy mają dzieci, czekają spore udogodnienia. Pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do 8 roku życia, nie będzie mogła być zlecana m.in. praca w nocy, praca w godzinach nadliczbowych i wyjazd na delegację, chyba że ten wyrazi na to zgodę.

Zaległy urlop 2022. Do kiedy można go wykorzystać?

FRANIO I BANDURA, INTELIGENTNA LASKA, FURY KRÓLOWEJ, AVICII I CHADA | ESKA XD #058

Zmiany w prawie pracy 2023 - umowy o pracę

Umowy o pracę na okres próbny w 2023 roku czeka spora rewolucja. Czas ich trwania będzie uzależniony od tego, jaki rodzaj umowy pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem po zakończeniu okresu próbnego. Będą istniały trzy opcje:

  • Okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc w przypadku, gdy pracodawca po jego zakończeniu zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony, który będzie krótszy niż 6 miesięcy
  • W przypadku umów o pracę na czas określony między 6 a 12 miesięcy okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż 2 miesiące.
  • Z kolei jeśli pracodawca będzie zamierzał zawrzeć z pracownikiem umowę na czas dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony, to w tym przypadku okres próbny nie będzie mógł być dłuższy niż na 3 miesiące

Będą dodatkowe przerwy w pracy. Kto i kiedy z nich skorzysta?

Zmiany w prawie pracy 2023 - praca zdalna

Praca zdalna w 2023 roku też nie obejdzie się bez regulacji. Zmiany w pracy zdalnej oznaczają, że będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Jednak to nie wszystko. Istotną regulacją jest to, że praca zdalna od 2023 roku będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, jeśli jej czas nie będzie przekraczał 24 dni w roku kalendarzowym.

Sonda
Praca zdalna - jesteś za czy przeciw?

Zmiany w prawie pracy 2023 - urlopy i zwolnienia

Pracownik będzie miał również możliwość, by wziąć zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność danego pracownika. Takie zwolnienie będzie przysługiwało w dwóch formach: 2 dni lub 16 godzin w jednym roku kalendarzowym. Pracownik dostanie wtedy 50 % swojego wynagrodzenia. Z kolei urlop opiekuńczy od 2023 roku będzie przysługiwał każdemu pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku i będzie udzielany na wniosek pracownika, który zmuszony będzie zapewnić opiekę dziecku, rodzicom lub swojemu małżonkowi. Jednak taki urlop będzie możliwy jedynie z poważnych powodów medycznych. Wniosek, wraz z uzasadnieniem trzeba będzie złożyć minimum jeden dzień przed chęcią skorzystania z niego. Zmieni się też czas trwania urlopu rodzicielskiego. Zamiast 32/34 tygodni, pracownik będzie miał możliwość skorzystania z urlopu trwającego aż 41/43 tygodni. Będzie to zależne od ilości urodzonych dzieci.

Zmiany w prawie pracy 2023 - przerwy w pracy

Rewolucja w Kodeksie pracy obejmie również przerwy w pracy od 2023 roku. Zostaną wprowadzone nowe przerwy, które wliczane będą do czasu pracy. W tym przypadku będą istniały trzy opcje:

  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika będzie wynosił co najmniej 6 godzin, to pracownik będzie miał prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika będzie wynosił więcej niż 9 godzin, to pracownik będzie miał prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika będzie wynosił więcej niż 16 godzin, to pracownik będzie miał prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Zmiany w prawie pracy 2023 - kontrola trzeźwości

Wzmożone kontrole trzeźwości w 2023 roku? Jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości. Jednak nie będzie mogła ona naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Obowiązkiem pracodawcy będzie przeprowadzenie takiej kontroli przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Sonda
Uważasz, że zmiany w Kodeksie pracy od 2023 roku wyjdą pracownikom na dobre?
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze