rekrutacja

i

Autor: Grzegorz Bukala/REPORTER/EastNews

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej 2022 - do kiedy dokumenty i ile trzeba mieć punktów?

2022-02-16 9:22

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 to często poruszany temat przez uczniów, którzy od 1 września będą już na wyższym poziomie edukacji. Część osób wybierze liceum, a inni technikum, lecz zanim do tego dojdzie, na wszystkich czeka rekrutacja. Do kiedy można składać dokumenty i ile trzeba mieć punktów? Najważniejsze informacje na ten temat, znajdziecie w artykule poniżej.

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 interesuje szczególnie uczniów, którzy od 1 września zmienią otoczenie i będą już na wyższym poziomie edukacji. Jedni wybiorą dalszą naukę w profilowanym liceum, a inni pójdą do technikum lub zawodówki. Zanim jednak do tego dojdzie, młodzież musi zmierzyć się z egzaminami ósmoklasisty, które trwają od 24 do 26 maja. Jak wygląda rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej? Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się do dobrej klasy? Rekrutacja zawsze odbywa się w kilku etapach. Na początku jeszcze przed egzaminami ósmych klas, uczeń musi złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół. Następnie dostarcza się zaświadczenie z otrzymanymi wynikami do wybranej placówki. Kiedy szkoła która nas interesuje wywiesi listy osób zakwalifikowanych, należy donieść deklarację woli przyjęcia do szkoły, czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach ósmoklasisty.

Teledyski kręcone w szkole! Pamiętasz je wszystkie?

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej 2022 - DOKUMENTY

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty? Do kiedy trwa rekrutacja do liceum i technikum na rok szkolny 2022/23? W ubiegłym roku pierwszy etap rekrutacji rozpoczął się już 17 maja, a zakończył 21 czerwca. W tym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ogłosiło jeszcze oficjalnych dat, jednak możemy spodziewać się, że rekrutacja do liceum i technikum będzie odbywać się w podobnym terminie. Co ciekawe, w Krakowie znana jest już data rekrutacji. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkół będzie trwać między innymi od 16 do 20 czerwca 2022. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej 2022 - PUNKTY

Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się do liceum lub technikum? Podczas rekrutacji można otrzymać maksymalnie 200 punktów. Co się liczy? Oczywiście punkty z egzaminu ósmoklasisty, z którego można uzyskać maksymalnie 100 punktów - język polski 35 punktów, matematyka 35 punktów i język obcy nowożytny 30 punktów. Oprócz wyników z testów pod uwagę jest brane także świadectwo z paskiem, uczestnictwo w wolontariacie szkolnym, konkursy, wydarzenia artystyczna lub sportowe, olimpiady oraz oczywiście oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, a także dwa dodatkowe wybrane przez ucznia. Punktacja przedstawia się następująco:

  • Ocena celująca - 18 punktów,
  • Ocena bardzo dobra - 17 punktów,
  • Ocena dobra - 14 punktów,
  • Ocena dostateczna - 8 punktów,
  • Ocena dopuszczająca - 2 punkty.
  • Świadectwo z paskiem - 7 punktów,
  • Wolontariat szkolny - 3 punkty,
  • Konkursy, wydarzenia artystyczne i sportowe, olimpiady - od 2 do 10 punktów (ale nie więcej niż w sumie 18).
Sonda
Liceum, technikum czy zawodówka - do jakiej szkoły się wybierasz?